Spring naar content

Logistiek Nederland verwacht zeer sterke groei in 2018

20 november 2017

De branche wil fors meer investeren en efficiënter gaan werken

De logistiek staat er financieel gezien erg goed voor en verwacht fors meer te gaan investeren. Gezien de druk op de tarieven zetten ondernemers in de branche ook sterk in op efficiënter werken. Het aantrekken en behouden van vakkundig personeel vormt de belangrijkste uitdaging, zo geven ze aan.

Bovengemiddelde stijging omzet en winst verwacht

Voor 2018 rekenen logistieke ondernemers op een forse groei van de omzet en de winst. De omzet zal naar verwachting met 14% stijgen, versus 10% voor het mkb. Ook de winstprognose ligt duidelijk boven die voor het mkb als geheel: +14,6% ten opzichte van +9,1%. Verder voorziet de branche dat de loonkosten, de grootste kostenpost binnen de logistiek, met gemiddeld 3,5% zullen stijgen. Nieuwe cao-afspraken en een tekort aan vast personeel kunnen hiervoor een verklaring vormen.

Kredietwaardigheid sterk verbeterd

De financiële positie van de logistiek is fors verbeterd. Het percentage vervoerders dat aan alle financiële verplichtingen kan voldoen, is toegenomen van 78% in 2015 naar 82% in 2016. Daarnaast is het aantal bedrijven dat op de korte termijn in de financiële problemen kan komen, sterk gedaald van 16% in 2015 naar 6% in 2016. Op beide punten scoort de branche beter dan het mkb als geheel.


Investeringsbereidheid is groot

Het investeringssaldo van logistieke ondernemers is in 2016 ongeveer stabiel gebleven, maar de ondernemers verwachten een toename van de  investeringen in 2018  met bijna 9%. Dit ligt duidelijk boven het gemiddelde in het mkb (5%). In lijn met de grotere investeringsbereidheid neemt ook de behoefte aan externe financiering bovengemiddeld snel toe (+9,6%). Voor het mkb als geheel is dit +3,5%.

In tegenstelling tot veel andere branches verwachten logistieke ondernemers op dit vlak relatief weinig obstakels: iets meer dan 17% ziet financiering als een bedreiging. Paul Dinkgreve, SRA-bestuursvoorzitter: ”Uit SRA-onderzoek onder leden komt naar voren dat vooral banken weinig genegen zijn om microbedrijven van krediet te voorzien. Omdat deze bedrijven 94% van het mkb vertegenwoordigen, kan dit een sterk remmende werking hebben op de groei van het mkb als geheel. Ondernemers kunnen zich wapenen met een betere kwaliteit in de kredietaanvraag. De accountant kan hen hierbij als geen ander ondersteunen.”

Druk op personeelsbestand en tarieven

Bijna zestig procent van de logistieke ondernemers ziet voor het komende jaar vooral kansen in economische ontwikkelingen. Gegeven de aanhoudende prijsdruk zetten veel ondernemers ook in op efficiënter werken; bijna 60% verwacht hier voordeel uit te halen. Daar staat tegenover dat het volgens meer dan de helft van de vervoerders een zeer lastige opgave wordt om vakkundig personeel te vinden. Dit heeft te maken met de beperkte aanwas van hoogopgeleide medewerkers, maar ook met de vergrijzing binnen de branche. Daarnaast zien logistieke ondernemers marktontwikkelingen als een belangrijke uitdaging.