Spring naar content

Lenen van de bv? Houd het zakelijk!

19 oktober 2012

Heeft u als directeur-grootaandeelhouder (dga) geld in privé nodig, dan kunt u dit ook lenen van uw bv. Of dat al dan niet verstandig is, hangt af van de situatie en zal van geval tot geval anders zijn. Mocht u geld willen lenen van de bv, let er dan op dat de lening voldoet aan zakelijke voorwaarden.

Zakelijk handelen voorop!
Zowel de dga als de bv moeten zakelijk met elkaar omgaan. Wanneer u dan ook geld wil lenen van uw bv moet dat worden vastgelegd in een schriftelijke leningsovereenkomst. In deze overeenkomst is een aflossingsschema opgenomen voor het terugbetalen van de lening en is een zakelijke rente afgesproken. Bovendien zijn er zekerheden gesteld. Uiteraard moet u zich houden aan de afspraken zoals deze zijn opgenomen in de leningsovereenkomst. Uw SRA-adviseur kan u helpen met het opstellen hiervan.

Het spreekt voor zich dat de bv geen geld aan u uitleent als zij niet aan haar eigen verplichtingen kan voldoen.

Tip:
Wilt u weten of u inderdaad zakelijk handelt, stel u zelf dan de volgende twee vragen: zou de bv een dergelijke leningsovereenkomst ook aangaan met een onafhankelijke derde? Kan ik als dga met mijn inkomen en vermogen ook een dergelijke geldlening afsluiten bij een bank? Is het antwoord op beide vragen ‘ja’ dan is er sprake van zakelijk handelen.

Geld lenen voor consumptieve doeleinden
Leent u geld omdat u bijvoorbeeld in privé een auto nodig heeft, of omdat u met het geld in privé wilt gaan beleggen, dan valt de lening als schuld in box 3. De rente die u aan de bv betaalt, is dan niet aftrekbaar. De rente die de bv van u ontvangt, is bij de bv wel belast met vennootschapsbelasting.

Lenen voor de eigen woning
Leent u geld van de bv voor uw eigen woning, dan is de door u betaalde rente aftrekbaar in box 1 onder de eigenwoningregeling. Bij de bv is de ontvangen rente belast.

Tip:
In de praktijk heeft een dga vaak een rekening-courantverhouding met zijn bv. Er geldt dan een goedkeuring als het saldo op de rekening-courant het hele kalenderjaar niet hoger is dan € 17.500 positief en niet lager dan € 17.500 negatief. In dat geval hoeft u de rente over de rekening-courantvordering niet in box 1 mee te nemen. Daar staat tegenover dat een eventuele rekening-courantschuld ook niet mag worden meegenomen in box 3. Ook de bv kan de rente niet in aanmerking nemen.