Spring naar content

Leegstand winkelpanden daalt verder in 2016

20 april 2017

In 2015 was er voor het eerst een lichte daling van het aantal leegstaande winkelpanden. Deze daling zette zich in 2016 voort. Aan het begin van 2016 stond 7,4% van de panden leeg. Aan het eind van het jaar waren dat er 500 minder (7,2%).

Leegstand in winkelmeters vrijwel gelijk

De leegstand in winkelmeters steeg in 2016 van 7,7% naar 8,4%. Daarvoor was met name het faillissement van V&D verantwoordelijk. Inmiddels is voor veel V&D-panden een tijdelijke of definitieve oplossing gevonden. De leegstand in meters is begin 2017 7,8% en daarmee vrijwel terug op het niveau van begin 2016.

Het aantal detailhandelspanden is vorig jaar weer teruggelopen. Tweederde van de panden die in 2016 leeg zijn komen te staan, betrof de detailhandel, terwijl deze branche minder dan 50% van de winkelpanden vult. Begin 2017 waren er bijna 500 winkelpanden en 300.000 m² minder dan begin 2016. Dit komt omdat veel panden zijn omgebouwd naar woningen. Ook zijn er in 2016 1.000 nieuwe horecavestigingen bijgekomen.

In bijna alle provincies loopt de leegstand terug, het meest in de provincies Groningen en Friesland. Maar in de centra van de middelgrote steden loopt de leegstand nog steeds op: in 2016 is dit percentage gestegen naar 12,3%.

Retail Risk Index (RRI) 2016

De Retail Risk Index brengt het risicoprofiel van winkels en winkelgebieden in Nederland in kaart. Voor het eerst sinds jaren zijn er méér panden met een gezond risicoprofiel. Dit percentage is gestegen van 28% naar 32%. Het grootste herstel is te zien op de meubelboulevards en binnenstedelijke winkelstraten. De meeste binnensteden doen het goed. In de provincie Friesland zijn procentueel de meeste panden met een positief risicoprofiel, in Limburg de minste.

De top-drie binnensteden met het grootste aantal panden met een positief perspectief zijn:

  1. Centrum Amsterdam – 35%
  2. Centrum Leiden – 34%
  3. Centrum Nijmegen – 33%

Minder winkeliers stoppen

Het aantal ondernemers dat stopt daalt:
2014 – 15.114
2015 – 14.479
2016 – 13.409

In 2016 starten bijna 12.000 ondernemers een winkel. Deze positieve ontwikkelingen zijn deels te verklaren door een aantrekkende economie en een toenemend consumentenvertrouwen. De starters werken overigens steeds meer zelfstandig in plaats van zich aan te sluiten bij een formule.

Functiewijziging van panden

In 2016 kregen bijna 4.700 panden (waarvan een risicoprofiel bekend is) een andere functie dan retail. Van deze panden had 35% een zeer hoog risicoprofiel. Gemiddeld heeft minder dan 8% van de panden een zeer hoog risicoprofiel. Er zijn dus vooral ‘slechte’ panden uit de voorraad gehaald, waardoor het totaalbeeld van de Nederlandse winkelstraten is verbeterd.