Spring naar content

Laat uw bedrijfsverlies niet verdampen

15 november 2013

Heeft u als ondernemer in het verleden een verlies geleden, dan mag u dit verlies verrekenen met winsten behaald in voorgaande of in toekomstige jaren. De regels zijn streng. Een verlies dat niet tijdig is verrekend, ‘verdampt’. Voorkom deze verliesverdamping door nog dit jaar mogelijk extra winst te creëren.

Verlies verrekenen

Als ondernemer heeft u de mogelijkheid om een verlies te verrekenen met winsten van andere jaren. Dit hangt wel af van de (rechts)vorm van uw bedrijf. Heeft uw bv een verlies geleden dan is dit verlies verrekenbaar met de belastbare winst uit het voorgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende negen jaar (carry-forward). Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting dan kunt u een verlies verrekenen in box 1 met positieve inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren.

Heeft u in 2004 een verlies geleden en is dit verlies nog niet volledig verrekend, dan is verrekening alleen nog mogelijk met de winst die u dit jaar behaalt.

Let op!
Voor de aangiften 2009 tot en met 2011 gold in de vennootschapsbelasting een tijdelijke verruiming van de carry-backtermijn van 1 jaar naar 3 jaar. Heeft u hier destijds gebruik van gemaakt, dan is de voorwaartse verliesverrekening (carry-forward) beperkt van negen tot zes jaar. Laat in dat geval een nog niet verrekend bedrijfsverlies uit 2007 niet verdampen.

Extra winst

Voorkom dat een in het verleden geleden verlies ongemerkt verdampt en kijk of u mogelijkheden heeft om eventueel dit jaar nog winst naar voren te halen. Wilt u bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel verkopen, stel dit dan niet uit. Behaalt u daarmee namelijk een belastbare (boek)winst dan kunt u hiermee nog openstaande verliezen verrekenen. Wellicht is het ook mogelijk om stille reserves te realiseren, winstgevende activiteiten in te brengen of fiscale voorzieningen af te bouwen.

Tip:
Overleg met uw (fiscale) accountmanager welke mogelijkheden u heeft om bij het risico van verliesverdamping alsnog bedrijfswinst naar voren te halen. Door het creëren van een optimale situatie voorkomt u dat u anders dit jaar wellicht te veel belasting betaalt.