Spring naar content

Invoer schade-auto, minder BPM?

24 november 2017

Indien u een auto uit het buitenland haalt, moet u BPM betalen. Voor auto’s met schade is bepaald dat de schade verdisconteerd wordt in de prijs. Zodoende betaalt u ook minder BPM. Onlangs is in een procedure bepaald dat de bewijslast inzake de omvang van de schade ligt bij degene die de auto invoert. Maar wanneer is sprake van schade?

Let op!
Zorg ervoor dat u de schade hard kunt maken. In deze zaak ging de importeur van de auto de mist in omdat hij het gehanteerde uurtarief voor het herstel van de schade niet kon onderbouwen en evenmin duidelijk kon maken waarom bij het herstel van het spuitwerk was uitgegaan van de meest arbeidsintensieve variant.

Tip:
Neem zo nodig een deskundige mee naar de rechtbank om een en ander te kunnen laten onderbouwen.

Wat verstaat de fiscus onder ‘schade’?

Niet alle kosten die bij invoer van een auto gemaakt moeten worden, kunnen volgens de rechter worden aangemerkt als schade. In deze zaak was onder meer het Nederlandse onderhoudsboekenpakket en het Nederlands programmeren van de software van de auto als schade aangemerkt, volgens het Hof ten onrechte. Ook normale gebruiksschade kan niet als schade ter bepaling van de BPM worden meegerekend.

Waardevermindering door schade

Het Hof besliste dat ook de omvang van de schade niet volledig op de waarde van de auto in mindering mag worden gebracht. Bij het tot stand komen van de wet is bepaald dat dit 72% is van de geconstateerde schade. Dit betekent dat dus ook 72% van het schadebedrag in aanmerking genomen wordt ter bepaling van de verschuldigde BPM.