Spring naar content

Inhaalindexatie pensioen toegestaan

28 juli 2016

Veel pensioenen worden op dit moment niet of niet volledig geïndexeerd. De financiële positie van veel pensioenfondsen laat een (volledige) indexatie op dit moment niet toe. Het is echter mogelijk om op een later moment de indexaties alsnog in te halen. De Belastingdienst geeft aan welke voorwaarden daarbij gelden.

Gemiste indexatie

Op grond van de huidige fiscale wetgeving is het mogelijk om de niet verleende indexatie op een later moment in te halen. Daarbij mag het pensioen van de individuele deelnemer niet fiscaal bovenmatig worden. Dat betekent dat per persoon gekeken moet worden hoeveel de gemiste indexatie is geweest en alleen dat mag worden ingehaald. Deelnemers die bijvoorbeeld later zijn toegetreden tot de pensioenregeling mogen alleen de door hen gemiste indexaties inhalen. Dat vereist dus een individuele berekening per deelnemer.

Omvang inhalen

Verder stelt de Belastingdienst dat voor de omvang van de inhaalindexatie maximaal kan worden uitgaan van het in de pensioenregeling opgenomen (nagestreefde) indexatieniveau. Meestal wordt een loon- of een prijsindex nagestreefd. Het is dus niet mogelijk om een inhaalindexatie toe te kennen dat hoger is dan het voor de betreffende jaren in de pensioenregeling opgenomen (nagestreefde) indexatieniveau. Als er een inhaalindexatie wordt toegekend, dan is voor het verleden de daadwerkelijke loon- of prijsontwikkeling bekend en is er volgens de Belastingdienst geen aanleiding om met terugwerkende kracht een hogere vaste indexatie toe te kennen.