Spring naar content

Houd geldigheid Eurovergunning in de gaten!

20 oktober 2017

Transportbedrijven die zich in Nederland bezig houden met goederenvervoer over de weg, moeten over een Eurovergunning beschikken. De vergunning is vijf jaar geldig en moet dan worden verlengd.

Kwaliteitseisen

De NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) toetst iedere vijf jaar of transportbedrijven aan de vier wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Het betreft de kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging. Pas als dit zo is, wordt een vergunning verstrekt.

Wanneer vergunning nodig?

De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning.

Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kilo. Het laadvermogen staat vermeld op het kentekenbewijs. Niet alleen vrachtauto’s, maar ook bestelauto’s zijn moeten vanwege hun laadvermogen in veel gevallen een vergunning hebben.

Let op!
De Eurovergunning is vijf jaar geldig en kan daarna worden verlengd.

Ongeveer een half jaar voordat uw Eurovergunning afloopt, stuurt de NIWO u een email om u eraan te herinneren dat u een aanvraag voor verlenging van uw Eurovergunning moet indienen. U moet altijd aan de voorwaarden van de vergunning voldoen. Wijzigingen binnen uw onderneming kunnen gevolgen hebben.

Als vastgesteld is dat u nog steeds aan de gestelde voorwaarden voldoet, wordt uw aanvraag toegewezen. Uw Eurovergunning wordt dan verlengd met een periode van vijf jaar, gerekend vanaf de einddatum van uw huidige geldige vergunning.

Digitaal aanvragen

Vanaf dit jaar kunt u uw aanvraag ook digitaal indienen. Dit kan via de site www.niwo.nl/loket. Nadat u bent ingelogd met eHerkenning kunt u het webformulier invullen. De benodigde bewijsstukken kunt u uploaden. Aanvragen op papier is ook nog steeds mogelijk.

Kosten

De behandelkosten van de aanvraag van een Eurovergunning bedragen € 235, van een verlenging € 120. de afgifte van een vergunningbewijs kost € 28,50 en per vergunningbewijs betaalt u € 23,50 per jaar. U wordt aangeslagen voor het aantal vergunningbewijzen dat op peildatum bij u in bezit is. De peildata zijn 1 januari en 1 juli.

Let op!
Vanaf dit jaar (2017) bent u hierover geen btw meer verschuldigd.