Spring naar content

Honderd miljoen beschikbaar voor Regionaal investeringsfonds mbo

04 december 2013

De Regeling stagebox van OCW houdt vanaf 2014 op te bestaan. Jaarlijks ontving het mbo 25 miljoen euro vanuit deze regeling. De middelen die voor de Regeling stagebox gereserveerd waren, komen nu beschikbaar via het Regionaal investeringsfonds mbo, een subsidieregeling die publiek-private samenwerking van beroepsonderwijs en bedrijfsleven stimuleert. Het ministerie van OCW stelt via deze regeling 100 miljoen euro subsidie beschikbaar in de periode 2014 tot en met 2017.

Indienen aanvraag

Mbo-scholen, bedrijfsleven en regionale overheden kunnen samen een aanvraag voor de regeling indienen, met als voorwaarde dat de voorstellen bijdragen aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De subsidiebijdrage moeten worden aangevuld met een financiële bijdrage vanuit de regio. In de Kamerbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer vindt u een extra toelichting op de voorwaarden van het Regionaal investeringsfonds mbo.

Bijeenkomsten Regionaal investeringsfonds mbo

Ter voorbereiding op het indienen van de voorstellen organiseert het ministerie van OCW vanaf december 2013 verschillende bijeenkomsten om de regio’s te ondersteunen in de uitwerking van de voorstellen en de samenwerking aan te jagen. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor betrokkenen uit het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en regionale overheden die overwegen een aanvraag te doen voor het Regionaal investeringsfonds mbo. De bijeenkomst voor de regio Breda eo vindt plaats op 15 januari 2014. Aanmelden voor deze regiobijeenkomsten kan via www.investeringsfondsmbo.nl/aanmelden. Voor informatie kunt u terecht op de website van DUO. Ook kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum Onderwijs via ico@duo.nl of 079-3232666.