Spring naar content

Geruisloos overstappen naar bv, wat te doen met oudedagsreserve?

19 april 2017

Als u geruisloos de bv ingaat, kan de opgebouwde oudedagsreserve belemmerend werken. Hoe voorkomt u dit?

Geruisloos de BV in

Als u overstapt van een eenmanszaak of VOF naar een bv, moet u in beginsel met de fiscus afrekenen over reserves en boekwinsten. De fiscus gaat er namelijk van uit dat u uw eenmanszaak of VOF staakt en een nieuwe onderneming in de bv-vorm start. U kunt afrekenen voorkomen door geruisloos de bv in te gaan, mits u voldoet aan een aantal voorwaarden.

Let op!
Het is niet altijd voordelig om geruisloos de bv in te gaan. U voorkomt weliswaar dat u moet afrekenen, maar de bv moet met de oude boekwaardes verder en kan geen investeringsaftrek krijgen. Geruisloos doorschuiven wordt daarom vooral toegepast als het moeilijk is om financiële middelen aan het bedrijf te onttrekken.

Als u geruisloos de bv ingaat, valt ook een opgebouwde oudedagsreserve vrij. Het is dus zaak te voorkomen dat u hierover belasting betaalt. Dit kunt u doen door een lijfrente te kopen.

Tip:
Wilt u geen lijfrente kopen? Dan hoeft u niet over de hele oudedagsreserve af te rekenen. U mag de stakingsvrijstelling aftrekken en u heeft recht op 14% mkb-winstvrijstelling.

Aankoop lijfrente

Voor het bedrag waarvoor u een lijfrente koopt, hoeft u eveneens niet direct af te rekenen met de fiscus. Uiteraard op termijn wel, wanneer de lijfrentetermijnen tot uitkering komen. Tot die tijd heeft u renteloos uitstel van betaling. Bovendien kunnen deze uitkeringen ingaan op een tijdstip waarop het tarief voor AOW-gerechtigden geldt. Dat tarief kan lager zijn dan wanneer direct moet worden afgerekend.

Let op!
Besluit u om toch gewoon met de fiscus af te rekenen over de opgebouwde oudedagsreserve, dan kan middeling in sommige gevallen de ergste pijn wegnemen. Bij middeling mag u uw inkomen gelijkmatig verdelen over een aaneengesloten periode van drie jaar. Dit levert een lagere belastingdruk op.

Wilt u de overstap maken naar een bv? Wij adviseren u hier graag bij.