Spring naar content

Geen extra correctie bij fout loonkostenvoordeel

28 oktober 2021

Als een werkgever een werknemer in dienst neemt die moeilijk toegang heeft tot de arbeidsmarkt, is hiervoor een loonkostenvoordeel beschikbaar. Wie bij het aanvragen van deze tegemoetkoming fouten maakt, heeft voldoende mogelijkheden deze te corrigeren. Extra mogelijkheden voor correctie zijn dan ook niet nodig.
Loonkostenvoordeel
U kunt loonkostenvoordeel krijgen voor de volgende doelgroepen:Ondernemer

oudere werknemers vanaf 56 jaar
arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen
werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden
arbeidsgehandicapte werknemers die herplaatst worden
Als u het voordeel aanvraagt, heeft u een doelgroepenverklaring nodig. Het loonkostenvoordeel kan oplopen tot € 6.000 per werknemer per jaar.

Loonaangifte
U moet in uw loonaangifte aanvinken dat u voor een bepaalde werknemer recht heeft op het loonkostenvoordeel. Maakt u hierbij een fout, dan kunt u dit zelf eenvoudig herstellen.

Corrigeren tot 1 mei
U kunt door het insturen van een correctiebericht uw vergissing ongedaan maken, ook over de voorgaande maanden. Dit kan maandelijks in het kalenderjaar waarover u de tegemoetkoming aanvraagt. Ook in het jaar volgend op dat kalenderjaar kunt u nog correctieberichten insturen. Dat kan tot uiterlijk 1 mei van dat jaar. Correcties na 1 mei worden niet meer meegenomen in de definitieve berekening.

Geen verruiming
Staatssecretaris Wiersma (SZW) heeft in antwoord op Kamervragen laten weten dat hij de correctiemogelijkheden voldoende vindt. Er komen dus geen ruimere mogelijkheden om fouten te herstellen.