Spring naar content

Geen bijtelling: bewijs rittenregistratie!

13 mei 2015

Rijdt u maximaal 500 privékilometers in een auto van de zaak? Dan hoeft u geen bijtelling op te geven, als u dat tenminste kunt aantonen met een sluitende rittenregistratie of anderszins. De Belastingdienst richt zich vooral op een sluitende rittenregistratie. Maar volgens de rechter mag ook ander bewijs meewegen.

Het gaat erom of u geloofwaardig én overtuigend uw geringe privégebruik kunt aantonen. Een sluitende rittenregistratie heeft de meeste overtuigingskracht, maar van de rechter mag de rittenregistratie geen doel op zich zijn en is ander bewijs mogelijk. De Belastingdienst ziet dat vaak anders. Zorg er dus voor dat uw rittenregistratie goed op orde is.

Voorbeeld

Een businessmanager is veel onderweg. Hij houdt keurig zijn ritten in een excel-rittenregistratie bij, maar de rittenregistratie voldoet niet precies aan de wettelijke eisen. De inspecteur trekt de Verklaring geen privégebruik auto daarom in. De businessmanager krijgt een aanslag van € 4000 en een even hoge boete. Met zijn goed bijgehouden elektronische agenda, alle garagenota’s en bekeuringen kan de businessmanager de rechter overtuigen. Hij heeft dan evenwel geen (juiste) rittenregistratie, maar hij heeft toch kunnen aantonen dat hij onder de 500 privékilometers is gebleven. De rechter geeft de inspecteur zelfs een flinke tik op de vingers met de opmerking dat de inspecteur de rittenregistratie kennelijk als doel op zich beschouwt en geen ander bewijs toelaat.

Tip:
Geeft u geen bijtelling op, houd dan een sluitende rittenregistratie bij. Voorkom daarmee lastige discussies over ander bewijs.