Spring naar content

Foute subsidieaanvraag praktijkleren: herstel is mogelijk!

28 augustus 2017

Ontdekt u een fout in uw aanvraag voor de Subsidieregeling praktijkleren dan is er geen man overboord. U kunt de fout nog doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), zelfs als u deze ontdekt na het verstrijken van de deadline van 15 september 2017.

De Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen te stimuleren. De subsidie geeft een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van bepaalde leerlingen. Wilt en kunt u gebruikmaken van deze subsidieregeling, dien dan bij RVO.nl een aanvraag in. Voor het studiejaar 2016-2017 kan dat nog tot en met uiterlijk 15 september 2017 (vóór 17.00 uur).

Wat te doen bij een fout?

Nu kan het gebeuren dat u na het indienen van de subsidieaanvraag ontdekt dat u een fout heeft gemaakt. U heeft bijvoorbeeld een verkeerde start- of einddatum aangegeven of een foutieve erkenningscode. Gebeurt dit na het verstrijken van de deadline (15 september 17.00 uur) dan kunt u de fout per e-mail doorgeven via praktijkleren@rvo.nl onder vermelding van het referentienummer (PL…) van de subsidieaanvraag.

Ontdekt u de fout vóór het verstrijken van de deadline dan kan het zijn dat u op tijd (uiterlijk 15 september 2017 17.00 uur) een nieuwe (correcte) aanvraag moet indienen bij RVO.nl en de foute subsidieaanvraag moet intrekken. Dat is het geval als de fout in een van de volgende gegevens is geslopen:

  • de onderwijssector (MBO-BBL, Promovendi en TOIO, HBO, VMBO)
  • aantal begeleidingsweken
  • BSN deelnemer
  • Naam deelnemer
  • Crebo / Croho

Let op!
Zodra u van RVO.nl een bevestigingsmail heeft ontvangen met daarin het referentienummer van uw nieuwe aanvraag, moet u in een e-mail naar praktijkleren@rvo.nl aangeven welke aanvraag er moet worden ingetrokken en welke aanvraag u wilt handhaven.

Ziet de fout op andere gegevens in het aanvraagformulier, dan kunt u dit per e-mail doorgeven aan RVO.nl. Ook daarvoor geldt het mailadres praktijkleren@rvo.nl.