Spring naar content

Extra geld voor innovatief mkb

18 maart 2014

Is uw bedrijf in het midden- en kleinbedrijf (mkb) constant bezig met vernieuwing en het ontwikkelen van innovaties? Misschien kunt u dan wel gebruik maken van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT-regeling). Dit jaar is er extra budget beschikbaar. Vanaf 15 april kunt u een aanvraag indienen.

Innovatiesubsidie

De MIT-regeling is speciaal bedoeld om mkb-bedrijven/ondernemers met innovatieve activiteiten intensiever te betrekken bij de topsectoren. Zo kunnen deze mkb’ers subsidies aanvragen voor onder andere kennisvouchers, haalbaarheidsstudies en R&D-samenwerkingsprojecten.

Dit jaar komt er € 32 miljoen beschikbaar om samenwerking en innovatie bij het mkb te stimuleren. De provincies Noord-Brabant en Limburg stellen ieder € 1 miljoen beschikbaar om mkb’ers in hun provincies te ondersteunen. Dat maakte het ministerie van Economische Zaken op woensdag 12 maart jl. bekend. Vorig jaar was er al veel belangstelling voor de MIT-regeling. Toen bedroeg het totale budget € 20 miljoen.

Tip:
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de MIT-regeling uit. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 april aanstaande. Alles over de regeling, de voorwaarden en of u in aanmerking komt voor de regeling, is te vinden op de site van de RVO.

Beperkte termijn voor aanvragen

De MIT-regeling wordt in twee calls opengesteld voor aanvragen:

15 april – 12 mei

  • Subsidieaanvraag voor onder andere haalbaarheidsstudies, kennisvouchers, InnovatiePrestatieContracten en Inhuur hooggekwalificeerd personeel.

3 juni –  22 september

  •  Subsidieaanvraag voor R&D-samenwerkingsprojecten (mkb).