Spring naar content

Einde verlaagd btw-tarief voor woningrenovatie

16 juni 2015

Vanaf 1 juli 2015 komt er een einde aan de toepassing van het tijdelijk verlaagde btw-tarief (6%) op het onderhoud en de renovatie van woningen die ouder zijn dan twee jaar. Om het verlaagde btw-tarief nog te kunnen toepassen, moeten de werkzaamheden vóór 1 juli 2015 zijn afgerond. Per 1 juli 2015 geldt weer het normale tarief van 21%.

Afgeronde dienst

Het moment waarop de dienst is afgerond, is bepalend voor de toepasbaarheid van het tarief.

  • Is de dienst afgerond voor 1 juli 2015, dan is het verlaagde tarief van toepassing op de arbeid,
  • Is de dienst afgerond na 30 juni 2015, dan is het normale tarief van toepassing op de arbeid.

De dienst wordt als afgerond beschouwd indien de oplevering heeft plaatsgevonden. De oplevering vindt plaats als het afgesproken werk is voltooid en de klant het werk heeft aanvaard. De aanvaarding kan ook blijken uit het feit dat de klant het werk heeft betaald.

Vooruit facturering

Factureert u in termijnen en wordt de slottermijn na 1 juli 2015 in rekening gebracht, dan moeten alle voorgaande facturen aangepast worden. Dit geldt tevens voor vooruitbetalingen op projecten welke na 30 juni 2015 pas worden afgerond.

Deelprojecten

Een oplossing is de projecten op te knippen in afgebakende deelprojecten. Ieder deelproject dient dan afzonderlijk te worden opgeleverd en op projecten die voor 1 juli 2015 zijn afgerond kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast.

Als de dienst van een onderaannemer aan een hoofdaannemer (bijvoorbeeld het betegelen van een badkamervloer) is afgerond vóór 1 juli 2015, dan geldt voor deze dienst het verlaagde tarief.

Echter, als de hoofdaannemer de dienst (bijvoorbeeld de renovatie van de gehele badkamer) aan de klant afrondt na 30 juni 2015, dan kan de dienst van de hoofdaannemer aan de klant niet in het verlaagde tarief delen.

Wanneer echter de onderaannemer zelf een overeenkomst met de klant heeft gesloten (de onderaannemer factureert zelf aan de klant), dan geldt het tarief van het moment waarop de onderaannemer de dienst heeft afgerond.

Wie betaalt de btw-verhoging?

Indien de werkzaamheden niet zijn afgerond voor 1 juli 2015, kan de ondernemer op basis van de wet (Artikel 52 Wet OB 1968) de extra 15% btw doorberekenen aan zijn afnemer.

De ondernemer kan ook besluiten de btw-verhoging voor eigen rekening te nemen door de overeengekomen vergoeding eenzijdig zo te verlagen dat het bedrag inclusief btw gelijk blijft.

Mocht er afgesproken zijn dat de werkzaamheden voor 1 juli 2015 zouden zijn afgerond, dan kan de afnemer de ondernemer aansprakelijk stellen voor de schade die daaruit voortvloeit.

Tip:
Het dient aanbeveling om goed vast te leggen wanneer de dienst is verricht en dit zo goed mogelijk te onderbouwen met bewijsstukken.