Spring naar content

Einde forfaitaire aftrek kinderalimentatie

12 december 2014

Voor ouders zijn er vanaf volgend jaar minder fiscale tegemoetkomingen. Het aantal kindregelingen gaat per 1 januari 2015 omlaag van tien naar vier. Zo vervalt dan de aftrek van kosten voor het levensonderhoud van kinderen. Het einde van deze in de wandelgangen ook wel genoemde forfaitaire aftrek van kinderalimentatie, kan een reden zijn tot wijziging van het alimentatiebedrag.

Kindregelingen

In 2015 zijn er nog maar vier kindregelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn:

  • de kinderbijslag
  • het kindgebonden budget
  • de combinatiekorting
  • de kinderopvangtoeslag

Gescheiden ouders

Omdat er minder kindregelingen zijn, krijgen met name alleenstaande ouders vanaf 1 januari 2015 extra kindgebonden budget tot maximaal € 3.050. Deze inkomensafhankelijke extra tegemoetkoming kan invloed hebben op het te betalen bedrag aan kinderalimentatie omdat dit zorgt voor een verlaging van de resterende behoefte van het kind.

Ook het afschaffen van de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen kan leiden tot een aanpassing van de kinderalimentatie. Dit is nu nog een forfaitaire aftrekpost voor de ouder die de kinderalimentatie betaalt. Door het afschaffen van deze aftrekpost kan de draagkracht van deze ouder verminderen.

Tip:
Door de hervorming van de kindregelingen kunnen wijzigingen in de behoefte en draagkracht optreden, die vervolgens kunnen leiden tot aanpassing van het kinderalimentatiebedrag. Dat hoeft echter niet. Er kunnen ook nog andere zaken spelen. Ga daarom na of uw omstandigheden zodanig wijzigen dat aanpassing van de alimentatie redelijk is. 

Let op!
De verwachting is dat de wijzigingen in de kindregelingen zullen leiden tot een verhoging van het aantal herzieningsverzoeken voor kinderalimentatie. Neem voor meer informatie contact met ons op.