Spring naar content

Einde discussie over 150 km-grens

08 maart 2016

De discussie over de 150 km-grens in de 30%-regeling lijkt beslecht. Op vrijdag 4 maart 2016 besliste de Hoge Raad namelijk dat deze grens geen inbreuk vormt op het vrije werknemersverkeer.

Sinds 1 januari 2012 is de 30%-regeling voor ingekomen werknemers fors gewijzigd. Een van die wijzigingen betreft de 150 km-grens. Door die grens geldt de 30%-regeling kort gezegd alleen als de ingekomen werknemer in de 24 maanden vóór zijn eerste werkdag in Nederland langer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonde.

Let op!
Door de invoering van de 150 km-grens komen werknemers uit het grensgebied zoals België, Luxemburg, Noord-Frankrijk en een deel van Duitsland niet meer in aanmerking voor de 30%-regeling.

EU-proof

Sinds de invoering van het 150-kilometercriterium staat deze grens al ter discussie. Aan die discussie lijkt nu vooralsnog een einde gekomen. Volgens de Hoge Raad leidt de 30%-regeling niet tot een systematische duidelijke overcompensatie van de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten en vormen de limieten in deze regeling – zoals de 150 km-grens en het 30% percentage – geen inbreuk op het vrije werknemersverkeer.