Spring naar content

Eigen woning: twee versoepelingen blijven in stand

28 december 2012

Er gaat de komende tijd veel veranderen op het gebied van de eigen woning. De fiscale behandeling van de eigen woning wordt flink herzien. Met enige regelmaat hebben wij hier in de e-tips aandacht aan besteed. Daar voegen wij nu nog twee tegemoetkomingen voor bestaande woningeigenaren aan toe. Wie gaat verhuizen, kan wat langer gebruik maken van de verhuisregeling en de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur wordt met één jaar verlengd.

Verhuisregeling

Heeft u al een nieuwe eigen woning gekocht, maar de oude leegstaande woning nog niet verkocht dan kunt u gebruik maken van de verhuisregeling. De rente op de eigenwoningleningen van beide woningen mag u nog gedurende een bepaalde periode in aftrek brengen. Deze periode is nu drie jaar, maar zou teruggebracht worden naar twee jaar. Het kabinet heeft echter besloten om de driejaarsperiode nog één jaar langer in stand te houden. In 2014 wordt deze periode weer teruggebracht naar de reguliere tweejaarsperiode.

Tip:
Koopt u in 2013 een nieuwe woning, terwijl u de oude woning nog niet heeft verkocht, dan kunt u profiteren van de dubbele hypotheekrenteaftrek in het jaar van aankoop (2013) en de drie daarop volgende jaren (2014, 2015 en 2016). Het spreekt voor zich dat de verhuisregeling stopt als u de oude woning heeft verkocht. Is de oude woning na 31 december 2016 nog niet verkocht, dan vervalt de renteaftrek voor die woning per 1 januari 2017.

U kunt alleen profiteren van dubbele hypotheekrenteaftrek als de oude woning leegstaat en bestemd is voor verkoop. Uw voormalige woning moet dus én leegstaan sinds de verhuizing én te koop staan. 

Ook als u een nieuwe woning heeft gekocht en deze staat nog leeg, bijvoorbeeld door een ingrijpende verbouwing, is de eigenwoningregeling van toepassing. U heeft onder voorwaarden recht op hypotheekrenteaftrek voor deze woning mits de woning uw hoofdverblijf wordt in het jaar van aankoop of in één van de drie daaropvolgende jaren. In 2014 wordt deze periode weer teruggebracht naar de reguliere tweejaarsperiode.

Hyotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur

In 2010 introduceerde het kabinet een tijdelijke crisisregeling voor woningeigenaren die in afwachting van verkoop hun oude woning tijdelijk verhuren. Als de woning na de verhuurperiode opnieuw leegstaat, dan is weer hypotheekrenteaftrek voor deze woning mogelijk. Hypotheekrente kan na de verhuur nog in aftrek worden gebracht zolang de termijn van drie jaar na afloop van het jaar waarin u de woning heeft verlaten, nog niet is verstreken. Deze tijdelijke crisismaatregel zou stoppen per 1 januari 2013, maar het kabinet heeft besloten om de maatregel pas per 1 januari 2014 te laten vervallen.

Let op!
Wilt u nog gebruik maken van de regeling voor herleving hypotheekrenteaftrek na verhuur, dan moet de verhuur van uw woning dus vóór 1 januari 2014 beëindigd zijn.