Spring naar content

Crowdfunding? Let op de btw!

09 februari 2016

Steeds vaker proberen ondernemers middels crowdfunding aan financiering te komen voor realisatie van nieuwe ideeën. Is de ondernemer over de ontvangen crowdfundingsbijdragen btw verschuldigd? Dat is afhankelijk van de vraag of degene die de bijdrage stort een tegenprestatie, zoals een dienst of product, daarvoor ontvangt.

Indien in ruil voor de bijdrage in een crowdfundingsproject geen directe tegenprestatie wordt ontvangen door degene die het bedrag stort, is geen sprake van een voor de btw belaste prestatie. Dan is er dus geen sprake van btw-heffing. Staat er wel een directe prestatie tegenover de bijdrage in een crowdfundingsproject dan is er wel btw verschuldigd over het ontvangen crowdfundingsbedrag.

Hoofdlijnen

De btw-commissie van de EU heeft onlangs haar visie op de gevolgen met betrekking tot de btw gepubliceerd. Deze visie is op hoofdlijnen als volgt:

  • Het leveren van bepaalde goederen of diensten die in ruil voor de crowdfundingsbijdragen worden beloofd, zijn belast met btw.
  • De btw op die leveringen of diensten is verschuldigd op het moment dat de crowdfundingsbijdrage wordt ontvangen.
  • Er is geen btw verschuldigd voor het ontvangen van een lening (crowdfundingsbijdragen waar geen tegenprestatie tegenover staat) of het verstrekken van aandelen.
  • De fondswervende diensten van crowdfundingsplatforms zijn belast met btw, zoals het maken van reclame op de website tegen vergoeding (ook wel sponsoring).