Spring naar content

Check uw WOZ-waarde!

22 november 2016

Begin volgend jaar vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen weer in de bus met de nieuwe WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Het controleren van de juiste WOZ-waarde van uw woning is nu makkelijker geworden door het openbaar maken van de WOZ-waarden.

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

De WOZ-waarde is de waarde van uw pand bij vrije verkoop. Deze wordt voor woningen meestal vastgesteld door een vergelijking te maken met andere panden en gebruik te maken van recente verkoopprijzen. Bij bedrijfspanden zijn ook andere methodes toegestaan, zoals het afleiden van de waarde uit de huurprijs.

Tip:
Via de gratis site www.wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van uw woning met andere woningen vergelijken en is zo eenvoudiger vast te stellen of deze correct is. Bij twijfel kunt u in bezwaar en zo nog in beroep bij de rechter. Let wel, vooralsnog zijn nog niet van alle woningen de WOZ-waarden openbaar.

Bezwaar loont

Uit onderzoek blijkt dat in 2016 tegen 87.000 WOZ-beschikkingen voor woningen en bedrijfspanden bezwaar is aangetekend, ofwel 1,1% van alle vastgestelde waarden. De laatst bekende gegevens melden dat van alle bezwaren ongeveer de helft werd gehonoreerd (woningen 52,9%, bedrijfspanden 49,2%). Voor woningen werd de waarde gemiddeld 11,6% lager vastgesteld. Voor bedrijven is dat niet bekend.

Let op!
De WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand bepaalt tal van heffingen. Denkt u bijvoorbeeld aan de onroerendezaakbelasting en de waterschapsbelasting.

De WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand wordt niet alleen gebruikt voor de aanslag OZB (onroerende zaakbelasting) die de gemeente jaarlijks oplegt, maar ook voor de hoogte van de waterschapsbelasting. Daarnaast is de WOZ-waarde bepalend voor de hoogte van het eigenwoningforfait indien u een eigen woning bezit. Verder is de WOZ-waarde van belang voor de bepaling van de waarde van een woning die in box 3 valt, zoals een woning die wordt verhuurd of een tweede woning, zoals een vakantiewoning. De WOZ-waarde is ook bepalend voor de heffing van erf- en schenkbelasting, indien een woning wordt geërfd of geschonken.

Voor bedrijven is de WOZ-waarde bepalend voor het maximum aan afschrijving en voor de bijtelling voor de ondernemerswoning.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand, neem dan contact met ons op.