Spring naar content

Blijvende lage rente maakt Pensioenknip minder interessant

22 april 2016

Wie vlak voor zijn pensioendatum zit en voor 1 januari 2017 een pensioenproduct aanschaft, kan gebruikmaken van de Pensioenknip. Daarmee kan een tijdelijke uitkering van maximaal twee jaar worden aangekocht.

Reden om voor de Pensioenknip te kiezen is de verwachting dat er in de komende twee jaar meer rendement wordt behaald over het vermogen dan de marktrente zal opleveren. Het resterende pensioenkapitaal wordt namelijk gereserveerd om na die periode om te zetten in een vaste uitkering. Tevens is er de hoop dat de marktrente na die twee jaar is gestegen. In die situatie is het lucratiever om dan een product met een vaste uitkering aan te schaffen.

Na Pensioenknip doorbeleggen

Gezien de huidige lage markrente én de verwachting dat deze nog geruime tijd laag zal blijven, biedt de pensioenknip eigenlijk alleen perspectief als daarna wordt gekozen voor ‘doorbeleggen na pensioendatum’. Dit is een nieuwe constructie waarbij er geen rentevergoeding wordt betaald, maar het vermogen wordt belegd. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de wetswijziging die dit mogelijk maakt dit jaar, op zijn vroegst per 1 augustus 2016, in werking.

Groter risico voor voldoende rendement

Wordt gekozen voor doorbeleggen, dan zal er een substantieel beleggingsrisico genomen moeten worden. Vaak kan alleen met een dergelijk product een dusdanig rendement worden behaald om een hogere uitkering te realiseren, als direct een vaste uitkering aangekocht wordt. Ook al omdat de levensverwachting normaal gesproken verder zal toenemen. Met alle risico’s van dien want een risicovoller product levert ook een grotere kans op substantiële verliezen.  

Speculatie of zekerheid

Met de combinatie Pensioenknip en vervolgens ‘doorbeleggen’ moet een pensioengerechtigde daarom rekening houden met het risico van een lagere pensioenuitkering dat kan oplopen tot tien of twintig procent en meer. Kan dit gedragen worden, dan is dat prima. Er is immers ook een kans op een hoger rendement. Wie voor zekerheid gaat, doet er verstandig aan rond de pensioengerechtigde leeftijd een product aan te schaffen met een vaste uitkering.