Spring naar content

Aard van werkzaamheden bepaalt sectorindeling

14 september 2017

De sector waarin uw bedrijf is ingedeeld, is bepalend voor de door u af te dragen sectorpremie. Deze is per sector nogal verschillend, waardoor het kan lonen in een andere sector ingedeeld te worden.

In welke sector u wordt ingedeeld, wordt bepaald door de aard van uw werkzaamheden en op basis van de functie die uw onderneming in het maatschappelijk verkeer vervult. De wijze waarop een onderneming zich naar buiten presenteert, bijvoorbeeld via de Gouden Gids, het internet en het Handelsregister, vormt in dit verband een aanwijzing. Dit blijkt uit rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep. 

Werkzaamheden voor verschillende sectoren

Wettelijk is bepaald dat, indien u als werkgever werkzaamheden verricht die tot verschillende sectoren behoren, u bent aangesloten bij de sector waartoe de werkzaamheden behoren waarvoor u in de regel het grootste bedrag aan loon betaalt.

Let op!
Is dit niet te bepalen omdat uw personeel voor diverse verschillende projecten wordt ingezet, dan is een sectorindeling op basis van de omzet ook mogelijk.

Belang aanleg- of bouwvergunning?

Inmiddels is achterhaald dat het vereiste van een verleende aanleg- of bouwvergunning bepaalt dat er automatisch sprake is van civieltechnische werkzaamheden die vallen onder de sector bouwbedrijf. Dit blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof Den Bosch. In de uitspraak achtte het hof met name van belang dat het bedrijf dat in beroep was gegaan tegen de sectorindeling, verplicht was aangesloten bij het pensioenfonds voor de bouw. Dit naar aanleiding van een uitgevoerd onderzoek naar de verrichte activiteiten.

Tip:
Ga na of uw sectorindeling nog wel overeenkomt met de sector waartoe uw bedrijf op basis van de verrichte activiteiten moet behoren. Een foute indeling kan zomaar een verschil maken van enkele procenten op uw loonsom.

Heeft u vragen over uw sectorindeling, neem dan contact met ons op.