Spring naar content

Baatbelasting checken loont de moeite

06 september 2017

Als een gemeente kostbare voorzieningen treft waarvan u rechtstreeks profiteert, kan men u hiervoor een aanslag baatbelasting opleggen. Daaraan zijn de nodige voorwaarden verbonden, waardoor het loont uw aanslag te checken.

Wanneer baatbelasting?

Een aanslag baatbelasting wordt onder meer opgelegd bij de aanleg van riolering of bij de herinrichting van een winkelcentrum. U heeft daarvan rechtstreeks profijt, dus is wettelijk bepaald dat de gemeente de kosten op u geheel of deels kan verhalen.

Let op!
Wettelijk geldt er wel een aantal voorwaarden, zodat u weet waaraan u toe bent. Het schenden hiervan betekent dat u de aanslag baatbelasting niet hoeft te betalen.

Voorwaarden

De baatbelasting kan ten laste worden gebracht van degenen die in bezit zijn van de panden die baat hebben bij de gemeentelijke voorziening. Het is dus allereerst van belang om te checken of uw pand bij de voorziening wel gebaat is. Verder is bepaald dat voordat met het treffen van de voorzieningen gestart wordt, de gemeenteraad via een verordening bepaalt welk deel van de kosten aan de bezitters van de panden wordt doorberekend.

Let op!
In dit zogenaamde bekostigingsbesluit moet worden aangegeven welk gebied van de voorzieningen profiteert, waaruit deze voorzieningen bestaan en wat ze gaan kosten. Zo kunt u bijvoorbeeld checken of de baatbelasting niet in strijd is met de willekeur, door een bepaald pand dat profiteert niet te belasten, of een pand waarbij van profijt juist geen sprake is wel te belasten.

Invoering tijdgebonden

Tot invoering van de belasting zelf moet worden besloten uiterlijk twee jaar nadat de voorzieningen geheel zijn voltooid. Is de gemeente hiermee te laat, dan hoeft u de aanslag dus ook niet te betalen, aldus onlangs nog het gerechtshof in Arnhem.

Forse bedragen

Omdat het om forse bedragen gaat, is het de moeite waard een aanslag baatbelasting goed te checken. U bent niet de enige die een aanslag ontvangt, dus probeer bij een geschil samen met mede belanghebbenden in bezwaar en beroep te gaan, teneinde de advieskosten te drukken.