Spring naar content

Prinsjesdag 2019: opnieuw impact voor automotive

04 oktober 2019

De automotive-sector krijgt ook nu weer te maken met de impact van veranderende fiscale wet- en regelgeving. Het kabinet heeft Autobrief 2 opengebroken en komt onder meer met een aangepaste bijtellingstabel voor elektrische auto’s en nieuwe BPM-tabellen. Het leek ons goed om u daar nu al op voor te bereiden. (Bron: SRA-Branche-expertgroep Automotive)

 

Bijtelling elektrische auto’s vanaf 2020 omhoog

Autobrief 2 zou in principe gelden tot 2021, maar het kabinet heeft nu toch gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te grijpen in de Autobrief ter zake van de bijtelling voor elektrische auto’s. Oorspronkelijk zou de lage bijtelling voor elektrische auto’s in 2020 4% blijven, met een ‘cap’ (het plafond van de catalogusprijs) van € 50.000. Door de ingreep van het kabinet stijgt de bijtelling in 2020 nu naar 8% en daalt de cap naar € 45.0000. Na 2020 stijgt de bijtelling geleidelijk door en gaat ook de cap nog een keer omlaag.

De wijzigingen vloeien voort uit de kabinetsdoelstelling om in 2030 alleen nog maar nieuwverkopen van emissievrije auto’s te realiseren, waardoor de lage bijtelling voor deze auto’s moet worden afgebouwd. Het traject ziet er als volgt uit:

  • 2020:          bijtelling 8%, cap € 45.000
  • 2021:          bijtelling 12%, cap € 40.000
  • 2022:          bijtelling 16%, cap € 40.000
  • 2023:          bijtelling 16%, cap € 40.000
  • 2024:          bijtelling 16%, cap € 40.000
  • 2025:          bijtelling 17%, cap € 40.000
  • 2026 e.v.:   bijtelling 22%, cap € 40.000

 

De cap geldt niet voor waterstofauto’s en mogelijk ook niet voor de vanaf 2020 voor het eerst leverbare zonnecelauto Lightyear One, maar dat laatste onderzoekt het kabinet nog. Voor alle andere auto’s verandert er niets. Daar blijft de bijtelling 22% (of 25% bij auto’s met een Datum Eerste Toelating voor 2017).

  

Let op: run op de showroom verwacht

Kopers die in 2019 een elektrische auto aanschaffen maar pas in 2020 geleverd krijgen, krijgen een bijtelling van 8% in plaats van de huidige 4%. De Datum Eerste Toelating van hun nieuwe elektrische auto moet dus uiterlijk op 31 december 2019 gesteld zijn, anders gaat voor hen de hogere bijtelling van 8% gelden. Althans, voor zover levertijden dat toelaten. Juist bij elektrische auto’s kunnen die levertijden soms behoorlijk oplopen. Hierdoor ontstaat mogelijk wederom een piekbelasting in december bij verkopers van elektrische auto’s.
Anderzijds kan het interessant zijn voor kopers die nu een elektrische auto met 4% bijtelling uit bijvoorbeeld 2017 hebben, om al in 2020 een nieuwe aan te schaffen (en op kenteken gesteld te hebben). Volgens de overgangsregeling val je dan 60 maanden lang onder het tarief van 8%. Als je zou wachten tot 2022, dan zou je vijf jaar lang een bijtelling krijgen van 16%. Dat scheelt nogal! Dus ook voor december 2020 is een ‘run op de showrooms’ voor elektrische auto’s een reële mogelijkheid.

 

Opletten met tijdsevenredige bijtelling

Prinsjesdag brengt geen verandering in de tijdsevenredige bijtelling, maar toch is het belangrijk om daar nog eens goed bij stil te staan. Als iemand een auto van de zaak heeft en daarvoor een rittenregistratie bijhoudt, dan geldt tot 500 privé kilometers geen bijtelling. Bij het overstappen naar een elektrische auto tijdens het jaar, moet over het gehele jaar een rittenregistratie overlegd kunnen worden aan de fiscus. Komen beide auto’s samen over de grens van 500 kilometer? Dan volgt er een tijdsevenredige naheffing. Het is dus zaak om bij de overstap naar een elektrische auto niet in de loop van het jaar te stoppen met registeren, en ervoor te zorgen dat de limiet van 500 privékilometers niet wordt overschreden. Anders kan de naheffing hoog oplopen. Het kan geen kwaad als automotive-ondernemers hun relaties daar nog eens op wijzen!

 

Motorrijtuigenbelasting: halftarief voor plug-ins verlengd

Voor elektrische auto’s geldt tot en met 2024 een volledige vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting. In 2025 zal dat oplopen naar het kwarttarief, waarna vanaf 2026 het volledige tarief zal gelden. Wat dat betreft is er weinig nieuws onder de zon, maar waar Prinsjesdag wel voor een verrassing zorgt, is bij hybride auto’s (‘plug-ins’). Het lopende halftarief voor plug-ins zou eigenlijk aflopen, maar wordt nu verlengd tot en met 2024. Daarbij moet het dan wel gaan om auto’s die maximaal 50 gram CO2 uitstoten per kilometer. In 2025 zal het driekwarttarief gaan gelden voor plug-ins, in 2026 gevolgd door het volledige tarief voor de motorrijtuigenbelasting.

 

Tip

De verlenging van het halftarief voor plug-ins maakt deze auto’s nog een tijd lang aantrekkelijk, ook als de 60-maandsperiode van de lage bijtelling voorbij zou zijn. Let erop dat overboeking naar het privévermogen van een ondernemer in verband met de regels van het fiscale keuzevermogen niet altijd kan.

 

BPM: reparatie wetgeving voor benzineauto met compressieontsteking

De elektrische auto blijft tot en met 2024 vrijgesteld van BPM, en blijft ook daarna weinig last houden van de BPM. Vanaf 2025 zal voor elektrische auto’s namelijk een vaste voet voor de BPM gaan gelden van slechts € 360 (prijspeil 2019). Op de lange termijn zal dat betekenen dat de BPM-opbrengsten voor de overheid sterk afnemen. De vraag is hoe de overheid het verlies van deze opbrengsten zal compenseren. Mogelijk zal dat gebeuren door de invoering van rekeningrijden; een mogelijkheid die het kabinet wil verkennen en waar nodig voorbereidende maatregelen voor zal treffen, zo valt in de stukken van Prinsjesdag te lezen.

De dieseltoeslag van de BPM, die door een wettelijke lacune onbedoeld ook gold voor benzineauto’s met compressieontsteking, komt voor deze laatste categorie per 1 juli 2020 te vervallen door de wet op dit punt te repareren. Tot die tijd zal er waarschijnlijk een tijdelijke oplossing komen voor deze auto’s. Het betreft hier benzineauto’s van een specifiek merk, namelijk Mazda, nu dit merk met de SkyActive-X motor een auto levert met compressieontsteking bij een benzinemotor.

 

Let op: afschaffing BPM-vrijstelling taxibedrijven per 2020

Uit de Prinsjesdagplannen van vorig jaar stamt de afschaffing van de BPM-vrijstelling op diesel- en benzineauto’s voor taxibedrijven. De maatregel is bedoeld om taxibedrijven te laten overstappen op elektrische auto’s en gaat in per 2020. Veel taxibedrijven kochten dit jaar daarom nog een dieselauto. Dankzij de overgangsregeling is het mogelijk om nog tot eind 2019 te profiteren van de vrijstelling, waarbij bedrijven overigens wel moeten voldoen aan de geldende voorwaarde dat de auto in de drie jaar na aanschaf voor 90% wordt gebruikt voor taxiritten. De afschaffing van de BPM-vrijstelling zal zijn effect op de vraag naar dieselauto’s uiteraard niet missen. Uw klanten zullen daar goed rekening mee moeten houden.

 

Nieuwe tarieventabel BPM per 1 juli 2020

De Prinsjesdagplannen voorzien ook in nieuwe BPM-tabellen, die ingaan per 1 juli 2020. Het kabinet heeft de tabellen aangepast aan de verwachte effecten van de invoering van de nieuwe WLTP-emissietest. Deze vervangt de gebrekkige NEDC-test en geeft een reëler beeld van de CO2-uitstoot, die in de WLTP-test hoger is. De nieuwe tabel zorgt voor een lastig eerste halfjaar van 2020 voor autobedrijven. Hoewel er nog het nodige rekenwerk gedaan moet worden, lijkt de nieuwe tabel namelijk neer te komen op een verlaging van de BPM voor de meer zuinige auto’s. Daardoor zou er in de eerste helft van 2020 in dit segment wel eens uitstelgedrag van potentiële autokopers kunnen ontstaan.

Tip:

De nieuwe BPM-tabel gaat in per 1 juli 2020. Voor de vraag of een auto onder de nieuwe tabel valt, is in principe de Datum Eerste Toelating bepalend, mits de auto binnen twee maanden na invoering van de nieuwe tabel tenaamgesteld wordt. Bij eerste toelating voor 1 juli 2020 moet de tenaamstelling binnen 2 maanden na ingang van de nieuwe tabel plaatsvinden, ofwel uiterlijk 31 augustus 2020, anders geldt automatisch de nieuwe tabel.

 Let op: mogelijk uitstelgedrag in zomermaanden

Als het inderdaad zo uitpakt dat door de nieuwe WLTP-tarieven zuinige auto’s goedkoper worden, dan ontstaat uitstelgedrag bij potentiële kopers. Automobielbedrijven moeten zich bewust zijn van het risico van een te grote voorraad in de eerste helft van 2020.

 Plug-ins blijven interessant

De normen voor plug-ins blijven in de nieuwe tarieventabel relatief vriendelijk. Hierdoor blijven plug-ins ondanks de oplopende bijtelling interessant, zeker voor ondernemers: ze zijn zeer zuinig, hebben een heel lage BPM en vanuit de consumentenprijs bekeken een relatief hoge BTW die voor ondernemers terug te vorderen is.

 

Dekkingsvoorstellen afgezwakt

De voorstellen ter dekking van de lage belastingen voor elektrische auto’s van het kabinet zijn minder ingrijpend dan de aanvankelijke plannen die er lagen. Het kabinet verhoogt de dieselaccijns met 1 cent in 2021 en 2023, wat aan de pomp neerkomt op een relatief beperkte stijging. Daarnaast gaat de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s van ondernemers in de periode van 2021 tot 2024 stapsgewijs omhoog. Structureel zal die stijging gemiddeld uitkomen op € 72 per jaar ten opzichte van 2020.