Spring naar content

Best Practices

Zorg

De zorgsector wordt steeds belangrijker in onze samenleving en ook in tijden van bezuinigingen wordt deze sector niet ontzien. Alle zorg moet goedkoper en efficiënter geregeld worden, waarbij de kwaliteit uiteraard gewaarborgd dient te blijven. En dat is een ware uitdaging voor elke zorgondernemer.

Lees verder

Corporate Services

De aanhoudende vraag naar advisering blijft een drijvende kracht achter de groei in de zakelijke dienstverlening; maar de prijsdruk en concurrentie nemen toe. Het aantal zzp’ers stijgt en er ontstaan nieuwe verdienmodellen. Vanuit de branche en vanuit de overheid worden steeds meer concrete eisen gesteld, die vragen om het maken van strategische keuzes.

Lees verder

Bouw & Vastgoed

Ondernemen in de Bouw & Vastgoed sector vraagt vandaag de dag om veel flexibiliteit en inzicht om continu de juiste beslissingen te kunnen nemen. De bouw- en vastgoedsector verandert snel, zeker omdat deze gevoelig is voor economische wisselingen.

Lees verder