Spring naar content

Is vooruitgang elektrisch?

21 april 2021

Vergeef me de dubbele betekenis, maar de automotive branche is meer in beweging dan ooit. Dit geldt zowel voor ondernemers als voor particulieren. Waarbij niet alleen de regelgeving continu verandert, maar ook de zakelijke en consumenten markt blijven doorontwikkelen.

Cijfermatig wordt er een hosanna verhaal gepredikt over de toename van het aandeel verkochte (deels) elektrische auto’s. Aan de andere kant laten de cijfers zien dat het aantal verkochte auto’s in absolute getallen dramatisch laag is en de levensduur van auto’s, en dus de gemiddelde leeftijd van het wagenpark, toeneemt. Bij verdieping in deze cijferbrij ontdek je dat er meer vragen zijn dan dat er antwoorden gegeven kunnen worden.

Voegen we hier nog een keer de onvoorspelbaarheid van de wet- en regelgeving bij, met de marktverstorende werking van de fiscaliteiten de afgelopen jaren in het achterhoofd, dan is het ondernemen in de automotive een grotere uitdaging dan ooit. Het vraagt vooral om tactische flexibiliteit op korte termijn en strategische duurzaamheid op de langere termijn.

Een glazen bol hebben we niet, maar wel meer dan genoeg relevante kennis om als ervaren adviseurs aan jouw kant te staan en samen deze uitdaging aan te gaan. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Een gesprek over de toekomst is vandaag de dag geen overbodige luxe!