Spring naar content

Update Special Lonen 2022

27 juni 2022

De Update Special Lonen 2022 is een handig naslagwerk voor u als werkgever of als hr-medewerker.

Deze special bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga.

Tevens bevat deze editie informatie over bijvoorbeeld de auto van de zaak, de thuiswerkvergoeding, de WKR en de transitievergoeding.

De hoofdstukken 7 tot en met 10 in deze special gaan in op diverse coronagerelateerde maatregelen.

 

Let op!
Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, kunnen er vanuit de overheid nieuwe aanvullingen komen op de coronaregelingen. Het overzicht in deze special is geschreven met de kennis tot en met 17 juni 2022, 17.00 uur.

 

De special is onderverdeeld in tien hoofdstukken:

1.  Varia loon- en premieheffing

2.  Vervoer

3.  Werkkostenregeling

4.  Wet tegemoetkomingen loondomein

5.  Wet DBA

6.  Varia arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht

7.  Corona en thuiswerken

8.  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

9.  Corona en bijzonderheden werknemer

10. Overige corona-actualiteiten voor werkgevers

 

Disclaimer
Hoewel bij de samenstelling van deze update van de Special Lonen 2022 de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Vanwege het brede en algemene karakter van de update, is deze niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het nemen van financiële beslissingen.

Hans Zijderveld