Spring naar content

Special Lonen 2023

12 januari 2023

De Special Lonen 2023 is een handig naslagwerk voor u als werkgever, hr-medewerker of adviseur.

Deze special bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen,
LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga.

Tevens bevat deze editie informatie over bijvoorbeeld de auto van de zaak, de thuiswerkvergoeding, de WKR en de transitievergoeding.

Let op!
Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, kunnen er vanuit de overheid nieuwe maatregelen komen. Het overzicht in deze special is geschreven met de kennis tot en met 9 januari 2023, 17.00 uur.

Klik hier voor de Special Lonen 2023.

Hans Zijderveld