Spring naar content

Special Lonen 2022

17 februari 2022

De Special Lonen 2022 is een handig naslagwerk voor u als werkgever, hr-medewerker of adviseur.

Deze special bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen,
LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga.

Tevens bevat deze editie informatie over bijvoorbeeld de auto van de zaak, de thuiswerkvergoeding, de WKR en de transitievergoeding. De hoofdstukken 7 tot en met 10 in deze special gaan in op
diverse coronagerelateerde maatregelen.

Let op!
Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, kunnen er vanuit de overheid nieuwe aanvullingen komen op de coronaregelingen. Het overzicht in deze special is geschreven met de kennis tot en met 31 januari, 08.00 uur.

Klik hier voor de Special Lonen 2022.

Hans Zijderveld