Spring naar content

Financieringen (Debt Advisory)

De financieringsmarkt is een complex geheel van diverse partijen die financiering voor bedrijven aanbieden. Als ondernemer kunt u behoefte hebben aan financiering als gevolg van een overname, groei, investeringen of herfinanciering van de bestaande financieringsconstructie. Daarbij kan het noodzakelijk zijn dat er een gedegen financieringsaanvraag met businessplan opgesteld moet worden. Wij begeleiden u bij de uitwerking hiervan en adviseren u over een passende financieringsoplossing. Hierbij kijken wij naar de reden waarom financiering wordt gevraagd en koppelen dit aan de aanbieders op de financieringsmarkt. Naast producten van banken, factoring- en leasebedrijven zijn ook andere financieringsvormen meer gangbaar geworden zoals mezzanine leningen, achtergestelde en soms ook converteerbare leningen.

 

Waar kunnen we mee helpen?

Gerard Keetels AA

Solide, slagvaardig
en sociaal

Als financieel adviseurs en accountants ondersteunen wij bedrijven in hun ontwikkeling. Ons team heeft alles in huis op de terreinen bedrijfseconomie, belasting en organisatiekunde. Wij organiseren bedrijfsprocessen tot in de puntjes, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan en altijd kunt sturen op actuele, betrouwbare cijfers. U krijgt ruimte om te ondernemen.