Spring naar content

Bedrijfswaardering

De waarde van een onderneming wordt bepaald door de toekomstige financiële performance van de onderneming, benodigde investeringen en het risico dat hiermee samenhangt. Om de toekomstverwachtingen zo goed mogelijk te beoordelen, is een scherpe bedrijfseconomische analyse nodig en een beoordeling van het risicoprofiel van een bedrijf. Samen met uw visie op uw eigen onderneming wordt dit uitgewerkt in een waardering. Bedrijfswaarderingen worden opgesteld naar aanleiding van diverse situaties zoals:

  • Aan- en verkoop en fusies van bedrijven
  • Overdracht binnen de familie
  • Conflicten tussen aandeelhouders
  • Echtscheiding
  • Overlijden aandeelhouder
  • Overdracht familiebedrijf
  • Impairment
  • Waarde-creatie (Value Management)

Waar kunnen we mee helpen?

Gerard Keetels AA

Solide, slagvaardig
en sociaal

Als financieel adviseurs en accountants ondersteunen wij bedrijven in hun ontwikkeling. Ons team heeft alles in huis op de terreinen bedrijfseconomie, belasting en organisatiekunde. Wij organiseren bedrijfsprocessen tot in de puntjes, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan en altijd kunt sturen op actuele, betrouwbare cijfers. U krijgt ruimte om te ondernemen.