Spring naar content

Wijziging cao Beroepsgoederenvervoer vraagt om actie.

20 maart 2019

De wijziging van de cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg geldt
per 1 januari 2019 en gaat over de waarde van een vakantiedag: voortaan tellen overuren en toeslagen tot een bepaald maximum mee voor de berekening van de waarde en uitbetaling van een vakantiedag.

De toeslag geldt voor vakantiedagen die worden opgebouwd vanaf 2019. Er zijn ook afspraken gemaakt over een compensatie over het gemis van loon over de afgelopen jaren. Werknemers die aan de voorwaarden voldoen, krijgen in 2019 een eenmalige uitkering van 750,00 euro, verdeeld over drie termijnen van 250,00 euro. Voorwaarde is wel dat de werknemer afziet van verdere juridische procedures over 2014-2018. Deze cao-afspraken zijn bindend verklaard.

Mocht deze cao voor u relevant zijn, heeft u tot 31 maart a.s. de tijd om actie te ondernemen. Wilt u weten wat u moet regelen met uw werknemers om tot betaling over te gaan, hoe zij afstand kunnen doen van hun oude rechten en hoe u dit behandelt in de jaarrekening? Neem dat gerust even contact op met uw accountmanager. Doe dit wel snel, want voor u het weet is het 31 maart.