Spring naar content

What’s in a name?

21 januari 2021

Kent u dat fenomeen, dat dure -vaak Engelstalige- namen worden gebruikt voor bepaalde beroepen, producten of diensten? Uw aangifte inkomstenbelasting is tegenwoordig niet meer dan een commodity, ik mag mezelf tax consultant noemen en zo kunnen we u bijstaan bij uw private asset management of in “gewoon” Nederlands vermogensstructurering.

Het wordt al een stuk minder sexy als ik zeg dat we voor u kunnen bekijken waar uw vermogen fiscaal het beste rendeert. Maar op dat vlak is al snel een besparing te halen, zelfs als het minder spannend lijkt.

Ieder vermogensbestanddeel in privé heeft z’n eigen hokje, of “box” in fiscale termen. Zo zit uw eigen woning in box 1, maar plaatsen we een eigen vakantiewoning in box 3. Uw aandelenportefeuille zit in box 3, maar als u aandelen in een eigen bv heeft, dan hoort het weer in box 2. En met iedere box komt ook een ander belastingtarief. En dan wordt het interessant! Toch?

Zit de hypotheek op uw eigen woning nog wel zo lekker in box 1? Wilt u die niet liever in box 3 hebben nu het aftrekpercentage in de toekomst nog maar slechts 37% is? En wat te denken van uw vermogen in box 3? Een negatieve rente laat onverlet dat men in Den Haag een graantje van uw opgebouwde kapitaal wil meepikken: negatieve inkomsten, maar wel heffing. Dan misschien toch maar negatieve rente in uw bv, zodat deze negatieve rente verrekend kan worden met andere inkomsten.

Een effectenportefeuille kan het lekker doen in box 3, omdat het rendement misschien hoger is dan het forfaitaire rendement. Maar die afweging wordt weer anders als u de heffing in uw bv kunt drukken met negatieve rente op spaargelden. En dan laat ik hier vermogensoverdracht naar de volgende generatie (weer een andere allocatie) nog even buiten beschouwing.

Duizelt het u al? Laten we beginnen met een kopje koffie of thee!