Spring naar content

Wat kost liefde?

30 oktober 2018

Op deze vraag zijn vele antwoorden mogelijk, afhankelijk van de context waarin deze gesteld wordt. Is de harde Euro een criterium of zijn de zieleroerselen doorslaggevend? De vraag wat liefde überhaupt is, is verder meer een onderwerp voor handzame vakantielectuur en verfilmde niemandalletjes dan dat het zich leent voor een wetenschappelijke benadering. Natuurlijk reageren wij letterlijk op anderen met de aanmaak van bepaalde stoffen die ons al dan niet verliefd laten zijn, maar of dit dan weer liefde is, is weer een andere vraag.

Waarom nu deze korte exercitie? Per 1 januari 2019 treedt de wet Vergoeding Affectieschade in werking, waarbij naasten en nabestaanden een bedrag tussen € 12.500,– en € 25.000,– kunnen ontvangen als compensatie voor het verdriet bij het overlijden of gewond raken van een naaste veroorzaakt door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Tot nog toe kennen we in Nederland wel het recht op smartengeld voor een slachtoffer zelf. Het recht van de naasten is dus volledig nieuw.

Wie zijn nu deze naasten die een aanspraak krijgen? Geldt hier een emotioneel criterium? De wetgever heeft de aanspraak beperkt tot de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en de ouders en eventuele anderen met wie het slachtoffer in gezinsverband samenleefde. Dit lijkt helder, maar u ziet het al voor zich.  De nieuwe vriendin van de man die zijn vrouw nog niet verteld heeft dat hij haar gaat verlaten, de veluwse kinderen die op hun 15de het huis zijn uitgegaan en ingeënt wilden worden, de hippies uit de jaren zestig die nu in een bejaardencommune een gezamenlijk gezinsverband suggereren etc etc. Als u nu denkt dat dit enkel mijn fantasie is die met mij aan de haal gaat, kan ik u vertellen dat de zaken die regelmatig aan de rechter worden voorgelegd het woord bizar een nieuwe betekenis geven.

Bent u blij met dit nieuwe recht of worden we een ‘Amerika light’ met een claimcultuur? De afbakening van de bedragen lijkt dit laatste risico te beperken. Een echte gold-digger komt hier nog steeds niet echt aan zijn of haar trekken.

De vraag boven deze blog is dan ook niet beantwoord….wat liefde kost is niet bekend….wel wat de affectieve relatie klaarblijkelijk in Euro’s aan verdriet betekent…..Wat is liefde waard?