Spring naar content

Waarom deze salarisscan?

05 september 2018

Het voeren van een juiste en volledige salarisadministratie is een ingewikkelde aangelegenheid. Het stelsel van wet- en regelgeving verandert continu en als dit niet uw dagelijks werk is, is het haast onmogelijk om alle wijzigingen bij te houden.

De loonadviseurs van Witlox VCS zijn ervaren mensen op het gebied van loonadministraties voor diverse branches en hebben ruime ervaring in het voeren van een juiste en volledige salarisadministratie. Daarnaast hebben zij uitgebreide kennis van alle wettelijke regelingen en kennen zij de subsidiemogelijkheden die via de salarisadministratie lopen. Waar nodig kunnen zij de expertise inschakelen van de juristen, belastingadviseurs en P&O specialisten van Witlox VCS.

U als werkgever bent er zich misschien niet altijd van bewust welke consequenties het niet op orde hebben van uw salarisadministratie kan hebben. Naast het optimaal gebruik maken van de mogelijkheden op het gebied van subsidies, wilt u uiteraard niet te veel aan premies en loonheffingen betalen of geconfronteerd worden met naheffingsaanslagen en boetes als de Belastingdienst komt controleren. Ook bestaat de mogelijkheid dat u geld kunt besparen door zaken anders aan te pakken.

Deze scan helpt u om inzicht te krijgen in de status van uw salaris- en personeelsadministratie. Er wordt getoetst of u voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van o.a. de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv), de Wet op de Loonbelasting, het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen, cao’s, enz. Ook wordt gecheckt of u gebruik kunt maken van subsidies of op andere manieren geld kunt besparen. 

 Klik hier voor uw salarisscan

 

 

 
 

Hans Zijderveld

E-mail:  hans.zijderveld@witloxvcs.nl

Peter Laurijssen

 E-mail: peter.laurijssen@witloxvcs.nl

Eva Bakker

E-mail: eva.bakker@witloxvcs.nl

 


  

Cindy Adams

E-mail:  cindy.adams@witloxvcs.nl

 

Sebastiaan de Nijs

E-mail sebastiaan.denijs@witloxvcs.nl