Spring naar content

Verkoop van huisdieren met een “bedrijfsmatig” karakter

06 juni 2017

Onze wandelende takken krijgen binnenkort weer jonge takken. Dat zou je “twijgjes” kunnen noemen want zo minuscuul zijn die kleintjes wel. Onze kinderen hadden het plan om deze op Marktplaats voor een paar dubbeltjes per stuk te gaan verkopen. Er is echter een overweldigend aanbod van deze “huisinsecten” waardoor ze niks voor de spaarpot zouden gaan opleveren. Na die ontdekking kwam het idee om bijvoorbeeld witte muizen te gaan fokken. Die zouden wel extra geld in het laadje kunnen brengen.

In de periode dat deze plannen werden bedacht, kreeg ik een telefoontje van een secretaris van een dierenliefhebbersvereniging. Een van de leden had een controle gehad van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. De liefhebber had zoveel hamstertjes, cavia’s en dwergkonijntjes op Marktplaats aangeboden, dat gedacht werd aan bedrijfsmatig handelen. De controle werd uitgevoerd in het kader van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren.

De controleur had gevraagd of hij alle hokken mocht zien. Hij had een compliment gemaakt over de goed verzorgde, nagenoeg professionele inrichting van de schuur. Alle beestjes, ook al waren dat er tientallen, waren gezond en in een perfecte conditie vanwege de goede verzorging en huisvesting. Hij had dan ook de prijzenkast bewonderd met alle bekertjes, medailles en vaantjes die op dierenshows gewonnen waren. Verder had hij belangstelling voor de registratie die van alle hamsters, cavia’s etc. werd bijgehouden. Een gemiddelde liefhebber zou dat zeker niet doen, was zijn conclusie en de dierenliefhebber had dat trots beaamd.

De controleur had vervolgens verteld dat deze manier van dieren houden als bedrijfsmatig moet worden aangemerkt. Dan dien je een uniek bedrijfsnummer (UBN) te hebben, als dierenhouder moet je ook een bewijs van vakbekwaamheid hebben, er moet een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan worden opgesteld! Tot slot wist de controleur te melden dat de dierenliefhebber nog mocht aantonen dat zijn activiteiten hobbymatig waren.

De secretaris vroeg me wat deze dierenliefhebber nu te doen stond. Uiteraard moest hij correct opvolging geven aan de Wet dieren en het bijbehorende besluit. Daarnaast leek het raadzaam om zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en een omzetbelastingnummer aan te vragen. Dat schept immers de mogelijkheid om de betaalde omzetbelasting vanwege de aankoop van alle zakken voer, strooisel, dierenartskosten etc. in aftrek te brengen. Het is zelfs een overweging waard om de verkoopopbrengsten als resultaat uit overige werkzaamheden mee te nemen in de aangifte inkomstenbelasting. Dan kunnen alle kosten vanwege de “bedrijfsmatige” dierenhouderij – waaronder de cursuskosten voor het vakbekwaamheidsdiploma – in aftrek worden gebracht. Er is dan wel een kans dat in enig jaar het “bedrijfsresultaat” nagenoeg nihil of zelfs onder nul gaat uitkomen. Maar op die manier betaalt de Nederlandse overheid dan wel mee aan de “bedrijfsmatigheid” voor deze activiteiten waarvoor ze allerlei extra regels opleggen.

Familie Beekmans heeft besloten om zo nu en dan wat van onze wandelende takken aan dierenliefhebbers cadeau te gaan doen. Daarin wordt door ons dus echt geen handel gedreven. Mocht er belangstelling zijn dan meld ik alvast dat onze wandelende takken vooral klimopblaadjes heel erg lekker vinden.