Spring naar content

Van vierwieler naar tweewieler

03 september 2019

De auto van de zaak is al jaar en dag een “hot topic”. Vanaf 2000 is dit aan verandering onderhevig geweest. Diverse bijtellingspercentages op basis van woon-werk afstand, op basis van CO2 uitstoot, op basis van zuinige auto’s en dan natuurlijk de bij wet verhoogde of verlaagde bijtellingspercentages.

Naast de auto hebben we ook nog de alom bekende tweewieler, zijnde de fiets. Fiscaal gezien wordt de fiets nagenoeg hetzelfde behandeld als de auto. De werknemer die de fiets ter beschikking krijgt gesteld van de werkgever, dient dit voordeel aan zijn loon toe te rekenen. Aangezien dit op basis van de huidige wet- en regelgeving niet al te gemakkelijk is, is besloten om dit te vereenvoudigen.

Vanaf 1 januari 2020 zullen fietsen die mede voor privégebruik en/of woon-werkverkeer ter beschikking worden gesteld aan de werknemer (dus ook directeur-grootaandeelhouder) belast worden met een bijtelling van 7% over de consumentenadviesprijs. Deze regeling geldt voor alle soorten fietsen.

Voor een fiets van € 2.000 inclusief BTW bedraagt de bijtelling € 140 per jaar. Rekening houdende met een belastingtarief in 2020 van 37,8% is de bijtelling € 4,41 per maand!

Met deze maatregel wil de Nederlandse overheid het met de fiets naar het werk gaan stimuleren omdat dit beter is voor het milieu. Deze nieuwe wet- en regelgeving is reeds aangenomen en zal in principe vanaf 1 januari 2020 in werking treden. Het kan echter zijn dat er nog wijzigingen zullen volgen, maar de verwachting is dat dit niet zal gebeuren.

Als werkgever mag je trouwens ook de fiets van de zaak aanwijzen voor de werkkostenregeling (WKR). Het voordeel voor de werknemer is dan dat het niet als loon wordt aangemerkt. Let wel op dat de vrije ruimte van de WKR niet wordt overschreden, want anders krijg je te maken met een eindheffing van 80%.

Voor meer informatie hierover kun je uiteraard contact met ons opnemen.