Spring naar content

Transitievergoeding voor zieke werknemers!

15 november 2019

Vrijdag 8 november 2019 heeft de Hoge Raad vastgelegd dat werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn en op grond daarvan uitkeringsgerechtigd zijn, aan hun werkgever kunnen verzoeken ontslagen te worden. De werkgever mag dit verzoek niet weigeren. Dit betekent dat de werknemer op dat moment recht krijgt op de transitievergoeding die verschuldigd is op basis van het arbeidsverleden.

Achtergrond.

Werknemers die ziek zijn hebben 2 jaar recht op loondoorbetaling van minimaal 70% van hun brutoloon. Vaak is dit percentage hoger omdat dit in cao’s e.v. is geregeld. Na deze twee jaar, met re-integratieverplichtingen, houdt de loondoorbetalingsverplichting normaliter op.  Ook het ontslagverbod dat tijdens ziekte geldt, houdt na 2 jaar op. Voor 2015 ging een werkgever dan over tot ontslag van deze werknemer via een vergunning van UWV.  Na juli 2015 echter ontstond ook in deze situaties voor werknemers het recht op een transitievergoeding. Dit leidde ertoe dat veel werkgevers de werknemers niet hebben ontslagen om zodoende de betaling van deze transitievergoeding te voorkomen, de zogenoemde slapende dienstverbanden. Werknemers organisaties beoordeelden dit als rechtsongelijkheid en er zijn de laatste jaren enkele zaken bij rechters voor aanhangig gemaakt.  Eén van deze rechters had nu aan de Hoge Raad vragen gesteld hoe om te gaan met dit soort situaties.  De uitkomst is duidelijk.

 Wat nu?

Heeft u werknemers die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt waren na 1 juli 2015 en niet ontslagen zijn, dan kan het zo zijn dat deze werknemers zich bij u melden met het verzoek ontslagen te worden.  U kunt dit dus niet meer weigeren tenzij er wel heel bijzondere omstandigheden zijn. De transitievergoeding die u dan betaalt kunt u vanaf 1 april 2020 declareren bij UWV. Een dergelijk ontslag kan via een zogenoemde vaststellingsovereenkomst. Die moet dan uiteraard wel aan de spelregels die daarvoor gelden voldoen. Kortom, heeft u te maken met deze problematiek,  laat het ons weten zodat we met u de afwikkeling in goede banen leiden.

Léon Knops