Spring naar content

TOGS en TVL

18 juni 2020

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren
Een van de vele steunmaatregelen van overheid om de economische gevolgen van het Coronavirus te bestrijden betreft de zogenaamde TOGS. Dit is een tegemoetkoming van € 4.000,– bedoeld om de vaste lasten over de periode 15 maart tot en met 15 juni te kunnen voldoen. Wij willen u erop attenderen dat de tegemoetkoming kan worden aangevraagd tot en met vrijdag 26 juni 17:00 uur 2020, mits de hoofd- of nevenactiviteit(en) overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes en wordt voldaan aan de overige voorwaarden. Of u recht heeft op deze tegemoetkoming kunt u nalezen middels de volgende link: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs. Indien u de tegemoetkoming nog niet hebt aangevraagd en u wenst hierbij ondersteuning dan kunt u ons uiteraard altijd raadplegen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)
De zogenaamde TVL is onderdeel van het tweede steunpakket van de overheid en is eigenlijk de opvolger van de TOGS. In de basis komen de ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de TOGS ook in aanmerking komen voor de TVL. Er zijn nog veel onduidelijkheden over de deze TVL, maar dit is wat we al wel weten.

Wat is de TVL?

Het is een “tegemoetkoming” vanuit de overheid voor mkb-bedrijven – met maximaal 250 werknemers – voor de betaling van (een deel van) hun “vaste lasten”. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020. Het is dus van toepassing voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf eind juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling geldt 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Wat zijn de voorwaarden?        

  • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
  • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
  • De SBI-code van het bedrijf staat op de lijst met vastgestelde SBI-codes. De horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder. Via de volgende link kunt u middels de zoektool SBI-codes dit simpel controleren: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/vastgestelde-sbi-codes-0
  • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
  • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
  • Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
  • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
  • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

Let op!
De TVL-regeling is nog in de “maak” en kan nu nog niet worden aangevraagd. In de komende weken zal de regeling verder worden uitgewerkt, waarbij het de verwachting is dat deze aanvraag vanaf eind juni 2020 kan worden aangevraagd. De exacte datum wordt nog bekendgemaakt. Zodra hierover meer duidelijk is zullen we u uiteraard nader informeren.

Indien u graag gebruik wilt maken van de TOGS en/of de TVL of u heeft vragen over deze regelingen, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via dit e-mailadres (tvl@witloxvcs.nl)