Spring naar content

Tijn

11 juli 2017

Het is een natuurlijk principe dat alles komt en alles gaat. Maar als het veel te snel gaat, geeft dat vaak een gevoel van onmacht en oneerlijkheid. Zo ook met Tijn Kolsteren, die op 7 juli 2017 op zesjarige leeftijd aan hersenstamkanker is overleden. Hoe oneerlijk en machteloos voelt dat en mijn eerste gedachten en medeleven gaan dan ook oprecht uit naar zijn ouders en naasten. Tijn is dan wellicht klein gebleven, maar hij heeft niet alleen bij mij, maar bij ontelbaar velen een onwerkelijk grote indruk achtergelaten. Tijn sprokkelde met nagels lakken meer dan 1 miljoen euro bij elkaar. Daarmee vestigde deze zesjarige op een unieke en ontwapende manier de aandacht op een vreselijke ziekte, die ons zo machteloos maakt. Met het door middel van zijn actie ingezamelde geld wordt nu het onderzoek versneld om medische oplossingen te vinden voor kinderen die net zoals Tijn met deze ziekte te maken krijgen.

Mijn tweede gedachten dankzij Tijn zijn dat hij onwaarachtig prachtig heeft duidelijk gemaakt dat iedereen met grote en kleine acties zoveel betekenis kan hebben voor de maatschappij en de wereld. Het is bijna onwerkelijk knap dat Tijn als zesjarige met een ziekte onder de leden bij het Glazen Huis zijn actie in de wereld zette. Het bracht een kettingreactie teweeg en kreeg grenzeloze navolging met dat financiële resultaat van boven het miljoen. Die beste Tijn moeten we ook om die reden in ons hart sluiten en nooit vergeten. Als immers een kleine mens dit kan doen, is dat een groot voorbeeld voor mij en voor u om ook een kleine of grote maatschappelijke steen voor de medemens bij te dragen. Daarbij hielp Tijn mensen zonder dat hij een eigen belang had, stak daarin zijn energie en een wezenlijk deel van de tijd die hem nog restte. Het is dus echt  ongepast om mensen met een collectebus van de eigen voordeur weg te sturen. Het past ook niet om op de eigen bank te blijven hangen in de veronderstelling dat anderen wel de kruipolie voor de maatschappij zullen leveren. Doe dus zelf ook iets, net zoals Tijn.

Professioneel zie ik een enkele keer dat mensen zich erover druk maken of een gift voor een goed doel al of niet aftrekbaar is. “Is de instelling wel een ANBI?” is daarbij dan soms de vraag. Tijn heeft ons duidelijk gemaakt dat het daarom vanuit maatschappelijk oogpunt juist niet gaat. De al dan niet aftrekbaarheid van giften speelt geen rol als je het hart op de goede plaats hebt. “Doe iets voor je medemens” is de boodschap die Tijn uitdroeg met zijn nagellakactie.

Zo zijn er een heleboel acties te bedenken, groot en klein, en zijn er een heleboel medemensen of goede doelen die op een of andere manier ondersteuning behoeven. Als je een dergelijke actie goed opstart en aanpakt, gaat die niet zomaar voorbij. Ook om die reden blijft die kleine Tijn voor altijd bij mij en bij ons en blijft hij als inspiratiebron leven…