Spring naar content

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

26 maart 2020

Het kabinet heeft op 17 maart jl. een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Met dit pakket kunnen zelfstandige ondernemers extra ondersteuning krijgen. Een van de maatregelen waar VNG, Divosa, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en experts van gemeenten aan werken is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Het kabinet doet er alles aan om de bestaanszekerheid van zoveel mogelijk ondernemers in deze situatie te waarborgen. De verwachting is dat vrijdag 27 maart aanstaande nadere informatie volgt over de exacte inhoud van de regeling. Wat weten we al wel?

Wat houdt de Tijdelijke overbruggingsregeling voor Zelfstandige ondernemers in?
De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen.

De overheid vraagt expliciet om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo wordt misbruik voorkomen van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Voor wie geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandige ondernemers?
De Tozo regeling voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandige ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Meer specifiek gelden de volgende eisen:

  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?
Bij diverse Gemeenten kan al online de aanvraag ingediend worden. Iedere gemeente gaat daar op dit moment nog anders mee om. Voor de Gemeente Breda kun je jezelf bijvoorbeeld al aanmelden via deze link:

https://www.breda.nl/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo/formulier?page=begin

Ook de Gemeente Etten-Leur heeft een pagina gelanceerd over dit onderwerp:

https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo

Daar kun je jezelf aanmelden en dan wordt je geïnformeerd over wanneer je de tegemoetkoming kunt aanvragen.

De financiële ondersteuning is sowieso voor u beschikbaar met terugwerkende kracht tot 1 maart, als er sprake is van recht op ondersteuning. Als uw financiële nood te hoog is, kan de gemeente u een voorschot geven.

Rol Witlox VCS
Aangezien de aanmelding voor de regeling eenvoudig is en er vaak persoonlijke gegevens aangeleverd dienen te worden (bijvoorbeeld bankafschriften van de afgelopen drie maanden) adviseren wij u de tegemoetkoming zelf aan te vragen. Ook zal bij sommige gegevens een digid benodigd zijn. Uiteraard zijn wij beschikbaar voor alle vragen over dit onderwerp. Houdt u er alleen wel rekening mee dat naar alle waarschijnlijkheid pas na vrijdag 27 maart aanstaande duidelijkheid bestaat over de exacte voorwaarden van de regeling.

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen, neem dan vooral contact met:

Bo de Jong

drs. Bo de Jong

E-mail:bo.dejong@witloxvcs.nl
Mobiel:
06 – 48 17 47 49
Telefoon:076 – 522 53 30