Spring naar content

Teveel mensen tekort

07 maart 2017

Een klant zei me op zoek te zijn naar personeel. “We kunnen elkaar een hand geven”, was mijn reactie. Ook wij zijn op zoek naar tenminste 10 nieuwe collega’s. Zij mogen in onze schitterende accountancypraktijk voor nog mooiere klanten gewaardeerd werk komen verrichten om met hen aan een goede toekomst te bouwen.

Zo was recent in het nieuws dat er binnen de kortste keren een tekort op de arbeidsmarkt optreedt van ruim 150.000 FT-arbeidsplaatsen in de IT-sector, bouw, installatietechniek, transport en logistiek, zorgsector etc. Daarbij werd gemeld dat er jaarlijks ongeveer 80.000 mensen met een bijzondere vakkennis en deskundigheid van buiten onze landsgrenzen aangetrokken moeten worden om te voorkomen dat bedrijfsprocessen spaak lopen. Er blijkt een mismatch te zijn tussen de nog vele werkzoekenden en het arbeidsaanbod in Nederland. Zelfs als je die mismatch oplost, komen we teveel mensen tekort.

Een mismatch speelt ook in onze bevolkingsopbouw. Inmiddels is meer dan de helft van onze bevolking boven de 50 jaar. Over 20 jaar wil die helft van het pensioen gaan genieten en zal dan niet meer bijdragen aan het arbeidsproces. Het krimpende werkende deel van onze bevolking zal dan niet alleen voor zichzelf een inkomen moeten verdienen. Die zal eveneens moeten werken voor al die pensioenen en sociale uitkeringen. De werkenden vormen het fundament voor onze welvaart waarvan hulpbehoevenden en ouderen verwachten dat die een bestaansminimum garandeert. Uiteraard is het zo dat met premies, die in het verleden en ook in de toekomst door u en ik betaald zijn en gaan worden, er een buffer is van vele miljarden voor al die uitkeringen. Die buffer zal slinken als er niet jaarlijks door de werkenden extra geld aan wordt toegevoegd. De voorgespiegelde demografische ontwikkeling laat zien dat de verhouding werkenden-niet werkenden door natuurlijk verloop dreigt te kantelen. Om zelfs ons sociale voorzieningenniveau op een minimum te kunnen handhaven, dringt de vaststelling zich op dat er in Nederland teveel mensen tekort zijn.

Nu drukt een hoogwaardig welvarende samenleving zich niet alleen uit in economische groei en geld. In tegendeel zelfs, want net zo belangrijk is dat er tijd en betrokkenheid zijn voor vele andere aspecten. We willen bijvoorbeeld zorgbehoevenden daadwerkelijk aandacht geven, allerlei sociale netwerken voor ieders welzijn in stand houden en in toenemende mate een bijdrage leveren aan natuurbehoud, een schoon milieu en duurzaamheid. Helaas geldt ook daarvoor dat er nu al teveel mensen tekort zijn.

Professionals in de zorg hebben echt geen tijd voor de aandacht waarnaar ieder mens verlangt, terwijl daarvoor voldoende vrijwilligers ontbreken. Wat betreft sociale netwerken zijn er in toenemende mate minder mensen die zich regelmatig voor het buurthuis, de sportclub of een vereniging willen inzetten. Met betrekking tot de maatschappelijke betrokkenheid tot onze leefomgeving is het helemaal droefenis, want steeds minder mensen realiseren zich dat het een steeds grotere ‘hell of a job’ wordt om een gezonde wereld aan de volgende generaties over te dragen. Als wij met zijn allen niet willen dat onze samenleving verarmd maar deze in alle opzichten welvarend blijft, moeten we ons rap realiseren dat we nu al op allerlei terreinen teveel mensen tekort komen.