Spring naar content

Special Miljoenennota 2021

18 september 2020

Het jaar 2020 is door de coronacrisis natuurlijk een heel bijzonder jaar. De derde dinsdag van september presenteerde het kabinet als vanouds, maar wel in een aangepaste setting, de Miljoenennota 2021 en dus ook het Belastingplan 2021. In de kabinetsplannen voor de komende jaren valt op dat de regering inzet op extra maatregelen om economische groei te stimuleren.

De Special Miljoenennota 2021 bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2021 in werking, tenzij anders is vermeld. Via deze link kun je de special inzien.

Onze video met daarin de hoofdlijnen van het nieuwe plan vind je hier.