Spring naar content

Schijn bedriegt

09 juli 2019

Even een berichtje van de fiscale afdeling. Het schijnt dat de Hoge Raad op vrijdag 14 juni 2019 een belangwekkende uitspraak heeft gedaan? Schijn bedriegt.

De Hoge Raad besliste dat box 3 in strijd is met artikel 1 EP EVRM: Je blijft van andermans eigendom af. Uiteraard wordt er een uitzondering gemaakt voor de professionals van de Belastingdienst: The preceding provisions shall not impair the right of a State to enforce laws to secure the payment of taxes. De overheid mag dus wel van je stelen als zij dat nodig vindt.

Rechtstekort
De box 3 heffing kan alsnog in strijd komen met artikel 1 EP als komt vast te staan dat het veronderstelde rendement van 4% niet haalbaar is en belastingplichtigen worden geconfronteerd met een buitensporige last. De Hoge Raad oordeelt nu dat in de jaren 2013 en 2014 4% niet haalbaar was. Sterker nog: In die jaren maakte je niet eens de te betalen belasting van 1,2% goed. Volgens de Hoge Raad gaat met een dergelijke schending op stelselniveau een rechtstekort gepaard, waarin niet kan worden voorzien zonder op stelselniveau keuzes te maken. Voor ingrijpen van de rechter is dan in beginsel geen plaats, behalve in het geval van een individuele en buitensporige last.

Box 3 deugt niet
Zo kennen we ze weer: Box 3 deugt niet, maar we doen er niets aan. Wie dan wel? Van de wetgever zijn geen maatregelen te verwachten. In zijn voorjaarsbrief over box 3 geeft staatssecretaris Snel aan dat de keuzes in box 3 zo ingewikkeld zijn dat het volgend kabinet deze maar moet maken.

Wat nu? In de arresten maakt de Hoge Raad een duidelijk voorbehoud voor individuele gevallen. Wanneer een belastingplichtige persoonlijk een ‘individuele en buitensporige last’ heeft, acht de Hoge Raad het rechtvaardig de Wet IB 2001 opzij te zetten. Hier zal niet snel sprake van zijn, aangezien daarvoor de gehele financiële positie van de belastingplichtige moet worden beoordeeld. Het arrest over de onteigende belegger in SNS-aandelen leert ons dat pas bij een inkomen onder de armoedegrens de rechtvaardigheid het van de wet wint.

Zelfs Pyrrhus van Epirus zou in deze teleurgesteld zijn.