Spring naar content

Protocol Coronavirus

13 maart 2020

We kunnen er niet om heen. Het Coronavirus raakt vele mensen en organisaties. In Noord-Brabant is het aantal besmettingen hoog in vergelijking met andere delen van ons land.

Binnen Witlox nemen we de maatregelen die wij noodzakelijk achten. We beseffen dat het slechts een kleine bijdrage is tegen de verdere verspreiding van het virus. Maar de gezondheid van onze medewerkers en hun familieleden telt voor ons zwaar. Dat betekent dat wij sinds deze week vergaande maatregelen hebben getroffen. Ondanks dat we op vele terreinen deskundig zijn en u daarmee graag van dienst zijn, laten we ons in dit geval leiden door het RIVM.

De meeste collega’s van Witlox VCS werken thuis. Ze zijn er op gebrand dat de dienstverlening richting u als klant ongestoord verder gaat. De contacten met u zullen wel anders zijn. Besprekingen vinden plaats over de telefoon, skype of middels andere technieken. In uiterste gevallen, als het echt niet anders kan, spreken we toch face to face met u af. We nemen dat wel gepaste afstand en zullen elkaar de hand niet schudden.

In de komende weken zullen er nog veel ontwikkelingen rondom het Coronavirus in de media verschijnen. We volgen die nauwlettend. Waar nodig passen we ons beleid aan en informeren u daarover via onze website. Middels separate mailingen brengen we u op de hoogte van de mogelijkheden die de overheid biedt om als ondernemer om te gaan met de gevolgen van het Coronavirus.

Witlox VCS
Accountants & Adviseurs
Wynke Möller