Spring naar content

Prinsjesdag 2022 – Gedeelde smart is halve smart?

29 september 2022

We hebben een zware tijd achter de rug, in zo’n beetje alle facetten van ons leven. En als ik de geleerden mag geloven, gaat het nog wel even duren voor we weer een beetje ‘fit’ zijn. Zeker economisch. Ik keek als belastingadviseur dan ook met extra belangstelling uit naar Prinsjesdag, en dan met name met de vraag hoe ons kabinet denkt over het repareren van de koopkracht.

 

Wat me daarbij opviel, is dat het gewicht van de gepresenteerde herstelmaatregelen nogal zwaar op ondernemend Nederland komt te liggen. Dus dat juist de beschadigde economische MKB-motor de zaak maar weer moet gaan aanzwengelen en rechttrekken. Ik kan hier niet alles bespreken, zeker niet in detail, maar wil toch graag een aantal belangrijke aspecten kort aanstippen om dit vermoeden te onderstrepen.

 

Tarieven Box 2 – Aanmerkelijk belang
Het tarief van box 2 geldt voor voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals het uitkeren van dividend aan de aandeelhouder (dga) in privé. Dat is nu nog 26,9%, maar wordt per 1 januari 2024 verdeeld in twee schijven: 24,5% over de eerste € 67.000 en 31% over het bedrag daarboven. En dat komt bij een uitkering boven € 67.000 neer op een verhoging 4,1%.

 

Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting
De tarieven van de vennootschapsbelasting gaan omhoog en de schijflengtes omlaag. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het tarief tot een belastbare winst van € 200.000 19% en daarboven 25,8%. Dat is nu 15% tot en 25,8% boven € 395.000. Een dubbele aanscherping dus. Een paar simpele berekeningen leiden al snel tot een verhoging van de totale belastingdruk die in sommige gevallen kan oplopen tot 6,5%.
Dit terwijl 2 jaar geleden het box 2 tarief al werd verhoogd met daarbij de belofte dat dit gecompenseerd zou worden door lagere VPB tarieven.

 

En dan nog behoorlijk wat extra maatregelen
Zo wordt de zelfstandigenaftrek sneller afgebouwd, de fiscale oudedagsreserve afgeschaft, het gebruikelijk loon voor de dga verhoogd, de Wet Excessief lenen ingevoerd en het minimumloon opgehoogd. Kortom, nogal wat zaken die zullen leiden tot extra lasten voor ondernemers, terwijl er nog veel onduidelijkheid is over de compensatie voor de gestegen energiekosten.

 

Ik kan me dan ook goed voorstellen dat veel ondernemers het gevoel hebben dat zij wederom het grootste deel van de reparatie-lasten moeten gaan dragen. Gelukkig kan een deel van die onvermijdelijke financiële schade beperkt worden door een gedegen fiscale planning. Laat u daarover dan ook zorgvuldig én tijdig adviseren.

drs. Bo de Jong