Spring naar content

Pensioen in 1999 gewijzigd en nu toch nog veroordeeld tot een claim? Hoe kan dat?

08 november 2019

Recent is door het hof Den Bosch in hoger beroep een uitspraak gedaan waarbij een werkgever veroordeeld is tot het doen van een nabetaling voor het alsnog inkopen van nabestaandenpensioen.

Werkgeversrisico’s lijken niet te kunnen verjaren; waar houdt dit op voor een werkgever? En: is dit te voorkomen?

Eerst kort de casus op hoofdlijnen.

Regeling was gewijzigd in 1995; werknemer gaat over van een volledig verzekerd nabestaandenpensioen naar een nabestaandenpensioen dat vervalt na uitdiensttreding (zogenaamd pensioen op risicobasis). Werknemer gaat uit dienst en komt daarna in 2015 te overlijden. Er is geen nabestaandenpensioen voor de achtergebleven partner en de partner claimt een nabestaandenpensioen omdat destijds geen instemming voor de wijziging is verleend.

Wat speelt er nu?

Al snel zou je misschien de conclusie kunnen trekken dat de partner geen instemming heeft gegeven en dat in deze casus fout is gegaan. Dat is niet het geval. De partner is geen partij bij de wijziging van de regeling. Bij een wijziging van een arbeidsovereenkomst op ander onderdelen dan pensioen tekent de partner immers ook  niet. Jurisprudentie is daar duidelijk in.

Partner wordt pas partij na overlijden. Pas na overlijden gaat de verjaringstermijn dus lopen! Zo kan een gewijzigd nabestaandenpensioen dus nog tientallen jaren (wel een halve eeuw) alsnog als een boemerang terugkomen bij de werkgever.

Ook in deze casus draait het uiteindelijk maar om één ding: de werknemer heeft niet ingestemd. De werknemer werd niet gebonden door de cao en had daarmee een individuele overeenkomst met de werkgever. En dan geldt maar één hoofdregel: bij wijziging van een (pensioen)overeenkomst (pensioenregeling) is instemming nodig.

Wat er ook gebeurt! Ook bij een wijziging van het fiscaal kader van een pensioenstelsel? Dat is toch wettelijk bepaald? Ja, ook dan is expliciet instemming nodig.

Hoe voorkom je claims?

We blijven benadrukken, Wat onze overheid ook verzint aan maatregelen of nog gaat verzinnen (pensioenakkoord?), Hoe vaak een OR ook instemt. Pensioen is onderdeel van de arbeidsovereenkomst, en zonder instemming geen wijziging.

Zorg dus dat u een adviseur heeft die vakbekwaam is en u beschermd voor een lange duur, zelfs 20 jaar lang is nodig!!

Jochum Zijlstra pensioen@witloxvcs.nl

Pensioenadvies, arbeidsjuristen en  HR-diensten