Spring naar content

Pensioen belangrijk! Haal het eerst maar eens.

04 september 2020

Door: E.D.M. (Lidwien) Bastiaansen- Diepstraten
           J. (Jochum) Zijlstra

Eindelijk een pensioenakkoord, bent u ook zo blij? Toen wij aangaven dat daardoor eindelijk de pensioenleeftijd eens een hele tijd niet gaat stijgen, zuchtte een relatie sarcastisch, lekker hoor máááár tot 68. Haal het maar eens die 68. En dat probleem geldt voor werkgever én werknemer.

De pensioenwet- en regelgeving veranderen continu. Het nieuwe pensioenakkoord zal links- of rechtsom de komende jaren tot grote aanpassingen gaan leiden in de pensioenregelingen. Daar is een deskundig advies voor nodig.

In het akkoord wordt gesproken over talloze compensatievarianten in de pensioenregeling.

Onze tip: het moment om breder te kijken! Een ideaal moment om frisser met meer disciplines naar personele behoeften te kijken. Waarom ook niet kijken of compensatie in duurzame inzetbaarheid tot een hoger resultaat leidt? Of zoals onze relatie onbewust duurzame inzetbaarheid vertaalde met “haal het maar eens”.

Pensioen heeft wat ons betreft vanaf nu daarom ook alles met duurzame inzetbaarheid en vitaliteit te maken. Niet alleen kijken naar die (belangrijke) stip op de horizon maar ook meer aandacht voor de weg ernaartoe.

Dat vraagt om pensioenadviseurs die zich niet blind staren op alleen de lange termijn, maar snappen dat het slim is om er meer disciplines bij te betrekken.

Ons team, personele diensten, is daar klaar voor. Met de expertise van onze collega’s, HR, juristen en loonadviseurs helpen wij u aan een toekomstbestendig advies, zodat u dat goede pensioen ook vrolijk en gezond haalt.

Het lijkt ons heerlijk als u tegen die tijd kunt zeggen: hè nou al pensioen?