Spring naar content

Lang leve de BTW! En Etten-Leur!

06 maart 2018

De BTW is jarig! Tenminste ‘de Wet op de omzetbelasting 1968’ is jarig en ziet Sara in 2018. Oké, strikt genomen is deze wet op 1 januari 1969 in werking getreden, maar dat detail zij me vergeven.

De BTW zelf bestaat al wat langer. Naar het voorbeeld van Engeland, de VS en Duitsland – die dit allen gebruikten om een oorlog te financieren – werd de omzetbelasting in zijn huidige vorm in Nederland ingevoerd tijdens de crisis voor de Tweede Wereldoorlog in 1934. Daarmee leek de omzetbelasting een crisisheffing, maar door het ‘succes’ werd deze belasting steeds belangrijker. Inmiddels is de omzetbelasting nagenoeg de grootste bron van inkomen van Nederland en leverde in 2016 48,5 miljard op. Ter vergelijking: De inkomstenbelasting en loonbelasting samen brachten 50 miljard en de vennootschapsbelasting 21 miljard op.

Binnen de fiscaliteit is de BTW altijd een vreemde eend in de bijt. Het begint al bij de BTW-paradox: Een belastingvrijstelling leidt doorgaans tot een besparing, maar niet bij de BTW. Iedere ondernemer zou graag belastingplichtig zijn voor de BTW. Dit betekent namelijk dat je als ondernemer de bij jou in rekening gebrachte BTW mag aftrekken. Als BTW-plichtige ondernemer draag je immers alleen belasting af over het verschil tussen de inkoop- en de verkoopprijs, oftewel Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Daarnaast kenmerkt de BTW zich door de vele uitzonderingen en onlogische tariefverschillen. Een veelgebruikt voorbeeld is het verlaagde tarief (6%) op konijnenvoer, terwijl caviavoer wordt belast met 21% BTW. Nog een voorbeeld: Wordt personal training gegeven binnen een abonnement van de sportschool, dan geldt 6%. Losse personal training is weer belast met 21%. De grenzen zijn vaag en de feitelijke situatie is van groot belang. Neem daarbij dat de gevolgen van een onjuist tarief direct groot zijn (21% over de omzet in vergelijking met bijvoorbeeld 20% vennootschapsbelasting over de winst) en je hebt genoeg redenen om de BTW-positie extra aandacht te geven.

Met de 50e verjaardag van de BTW is eenvoudig een bruggetje te maken naar een paar andere mijlpalen binnen ons werkgebied: De dorpen Etten en Leur zijn 50 jaar geleden samengevoegd tot Etten-Leur en de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur bestaat 50 jaar, net als Hockeyclub Etten-Leur waar we trotse sponsor van zijn.

Ikzelf kom hier niet vandaan, maar ons kantoor in Etten-Leur heeft haar wortels in deze samenleving. In 2002 fuseerde Witlox VCS Etten-Leur met een lokaal kantoor dat al geruime tijd bestond. Uit de verhalen van klanten en collega’s ken ik dan ook de sentimenten rondom de twee kernen. Net zoals het feit dat de A16 voor ondernemers uit deze regio een grens is.

Wij willen er uiteraard zijn voor alle ondernemers ten Westen van de A16, uit Etten én uit Leur. Kom gerust eens langs voor een kopje koffie of thee, of voor uw BTW-positie natuurlijk.