Spring naar content

Het voordeel van Pensionados

27 september 2021

Het coronavirus is koud op zijn retour of een ‘nieuwe crisis’ bedreigt de arbeidsmarkt: krapte. Het personeelstekort loopt op en sollicitanten gaan weer meer eisen stellen: ‘Gratis woning voor werk in de horeca’.
Nu veel sectoren weer open zijn, zwelt het personeelstekort aan. En dat begint hier en daar al vervelende gevolgen te krijgen: op Schiphol blijven koffers liggen, aldus de Volkskrant, het AD en de site van de NOS.

 

Heb je zelf of een van je klanten op dit moment ook een tekort aan personeel? Denk dan eens aan de inzetbaarheid van pensionados (de AOW-gerechtigden). De meeste werkgevers zijn vooralsnog wat huiverig omdat men de risico’s te groot vindt, maar onbekend maakt onbemind. Want sinds de invoering van de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ is het in dienst nemen van deze groep een stuk minder risicovol.

 

De belangrijkste verschillen met de regulier geldende wettelijke regels zijn:

  • AOW-gerechtigden hebben bij einde van het dienstverband geen recht op een transitievergoeding;
  • je kunt met een AOW-gerechtigde werknemer maximaal zes arbeidsovereenkomsten in (maximaal) 48 maanden aangaan voordat er een vast contract ontstaat;
  • de opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer is beperkt tot één maand. Wel moet voor ontslag toestemming worden gevraagd aan het UWV;
  • de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte is beperkt tot 13 weken in plaats van 104 weken, terwijl ook de re-integratieverplichtingen grotendeels vervallen (er hoeft geen probleemanalyse, geen plan van aanpak, geen re-integratieverslag en geen zoektocht naar ander passend werk bij een ander bedrijf te worden verricht);
  • bij ziekte geldt normaal gesproken een opzegverbod van 24 maanden, maar voor AOW-gerechtigde is dat beperkt tot 13 weken. Na 13 weken ziekte kan de werknemer worden ontslagen via het UWV.

 

Al met al dus best interessant om het aantrekken van een senior eens te overwegen. En een beetje extra ervaring of wijsheid kan in veel gevallen sowieso bijzonder waardevol zijn.

 

Mocht je meer willen weten over dit onderwerp, neem dan gerust contact met mij op.

mr. Frank van de Watering