Spring naar content

Gewijzigde btw-spelregels E-commerce sector

19 april 2021

Ben je een Nederlandse ondernemer en lever je goederen of diensten aan (particuliere) klanten die geen btw-aangifte doen in andere landen van de Europese Unie (EU)? Dan krijg je vanaf 1 juli 2021 te maken met de nieuwe EU-regeling btw E-commerce. Dit geldt niet alleen als je zaken doet via een webshop of internet, maar ook als je diensten levert, kun je te maken krijgen met de regeling. Bijvoorbeeld als je werkt aan onroerend goed van een particulier in een ander EU-land of als je daar particulieren vervoert. Er kan gebruik gemaakt worden van een zogenaamd One Stop Shop systeem (éénloketsysteem).

Nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen
Als je boven de nieuwe omzetdrempel uitkomt, betaal je de btw van het EU-land waar het vervoer van de goederen eindigt. Dat is meestal het land van jouw klant.
Ook voor afstandsverkopen van buiten de EU veranderen deze btw-regels, maar dan is er geen omzetdrempel.

Wanneer is er sprake van een afstandsverkoop?

  • Je levert goederen die al in de EU zijn aan een klant in een ander EU-land dan Nederland. Of je levert goederen van maximaal € 150 van buiten de EU aan een klant in Nederland of in een ander EU-land. En je verstuurt die goederen rechtstreeks naar de klant.
  • Jouw klant doet geen btw-aangifte: het is een particulier, een ondernemer die alleen vrijgestelde prestaties levert of een rechtspersoon die geen ondernemer is.
  • Je vervoert de goederen zelf naar jouw klant. Of je laat dat doen voor eigen rekening. Als jouw klant het product in Nederland komt halen, is dit geen afstandsverkoop.

Marge goederen, nieuwe of bijna nieuwe auto’s en montageleveringen vallen niet onder afstandsverkopen.

Uitzondering op de regeling
Als je voldoet aan de volgende voorwaarden, betaal je de Nederlandse btw:

  • Jouw bedrijf heeft binnen de EU alleen een vestiging in Nederland.
  • Jouw omzet binnen de EU is maximaal € 10.000 in 1 kalenderjaar. De omzet in Nederland telt hierbij niet mee. Het gaat om het totaal van de omzet aan afstandsverkopen aan klanten die geen btw-aangifte doen en jouw omzet aan digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen.
  • Jouw omzet binnen de EU over deze afstandsverkopen en digitale diensten was ook in het voorafgaande kalenderjaar maximaal € 10.000.
    Wil je liever al vanaf de eerste verkoop btw betalen in de landen van jouw klanten? Dat kan. Je moet dit met een formulier aanvragen bij de belastinginspecteur.

Je gebruikt de Unieregeling (the Union scheme)
Moet je voor jouw afstandsverkopen btw betalen in andere EU-landen? Dan mag je de Unieregeling gebruiken. Je doet dan binnen het nieuwe éénloketsysteem ieder kwartaal een btw-melding voor al deze leveringen en betaalt alle btw in 1 keer. De Belastingdienst stuurt jouw melding en betaalde btw door naar de buitenlandse belastingdiensten. Binnen het éénloketsysteem kun je geen buitenlandse voorbelasting terugvragen, dat gaat via de speciale portal via de site van de Belastingdienst.
Je kunt je hiervoor vanaf 1 april 2021 aanmelden.

Je gebruikt de Unieregeling niet
De Unieregeling is vrijwillig, dus je mag ook rechtstreeks in de verschillende EU-landen btw-aangifte doen. Hiervoor meld je je bij de Belastingdienst van het land van jouw klant.

Vrijstelling invoer-btw vervalt
Vanaf 1 juli 2021 vervalt de vrijstelling voor de invoer-btw van goederen van buiten de EU met een waarde van maximaal € 22 per zending. De invoer van al jouw goederen in de EU is dan dus belast. Behalve voor goederen van maximaal € 150. Hiervoor kan een nieuwe vrijstelling van invoer-btw gelden. Voor bepaalde afstandsverkopen van buiten de EU komt er een nieuwe, vrijwillige regeling: de Invoerregeling (the import scheme).

Deze Invoerregeling geldt voor zendingen van buiten de EU van maximaal € 150. Als de kosten voor verzekering en verzending op de factuur staan, tellen deze niet mee.
Van een zending is sprake als de daarin opgenomen goederen onder 1 uniek transportdocument worden vervoerd, bijvoorbeeld een airwaybill of een S10-code. Een zending kan dus bestaan uit een pakket met verschillende goederen, op voorwaarde dat dit pakket is voorzien van het unieke transportdocument.
Als je de Invoerregeling gebruikt, krijg je vrijstelling van invoer-btw. De levering is belast in het EU-land waar het vervoer eindigt.
Ook hier doe je binnen het nieuwe éénloketsysteem iedere maand een btw-melding en betaal je alle btw in 1 keer. De Belastingdienst stuurt jouw melding en betaalde btw door naar de belastingdiensten van de andere EU-landen. De Invoerregeling geldt overigens niet voor accijnsgoederen zoals wijn en tabaksproducten.

Is de waarde van de afstandsverkoop van buiten de EU meer dan € 150 per zending? Dan kun je de Invoerregeling niet gebruiken en betaal je invoer-btw in het EU-land waar je de goederen invoert. Is dat Nederland, dan vraag je de invoer-btw terug in jouw reguliere btw-aangifte. Voer je de goederen in een ander EU-land in, dan vraag je de invoer-btw terug via de btw-aangifte in dat land. Als je in dat EU-land geen btw-aangifte doet, kun je de invoer-btw terugvragen via de speciale portal op de site van de Belastingdienst. En in het EU-land waar het vervoer van jouw goederen eindigt, moet je voor de levering btw-aangifte doen en de btw van dat land betalen.

De regeling is vrijwillig, dus je kunt er voor kiezen de Invoerregeling niet te gebruiken, ook al is de waarde per zending € 150 of minder. Je betaalt dan invoer-btw én btw over de levering in het EU-land waar het vervoer van jouw goederen eindigt.

Unieregeling ook voor diensten
Lever je diensten aan klanten waarbij de plaats van dienst een ander EU-land is? En hebben die klanten geen btw-identificatienummer? Zoals particulieren. Dan kun je vanaf 1 juli 2021 de Unieregeling gebruiken. Je doet dan binnen het nieuwe éénloketsysteem ieder kwartaal een btw-melding voor alle diensten aan particulieren die in een ander EU-land belast zijn. En je betaalt alle btw in 1 keer. De Belastingdienst stuurt jouw melding en betaling door naar de belastingdiensten van de andere EU-landen.

Voor digitale diensten geldt een uitzondering. Is jouw omzet aan digitale diensten plus afstandsverkopen binnen de EU € 10.000 of lager? Dan betaal je btw in Nederland. Is de omzet hoger, dan betaal je btw in het land van jouw klant.

Nieuwe btw-regels voor e-commerce via platforms
Digitale platforms moeten in bepaalde situaties btw betalen over de leveringen van goederen binnen de EU van de leveranciers die via hun platform handelen. Het platform wordt dan geacht de goederen te leveren aan de particuliere afnemer in plaats van de leverancier. Dat is alleen zo als het platform partijen bij elkaar brengt en er daadwerkelijk een levering is. Daarnaast moet 1 van de volgende situaties gelden:

  • Het gaat om goederen van maximaal € 150 die nog niet in de EU zijn ingevoerd. Het vestigingsland van de leverancier speelt in deze situatie geen rol.
  • Het gaat om goederen die al in de EU zijn, waarbij de leverancier buiten de EU is gevestigd. De waarde van de goederen speelt in deze situatie geen rol.

Best complexe materie
Wij begrijpen dat dit allemaal best complex in elkaar zit. Dus mocht je nog vragen hebben of ondersteuning willen, neem dan gerust contact met ons op.